VZDELANIE

Vzdelávanie je proces ktorého výsledkom je vzdelanie. Žiak osvojuje poznatky a činnosti, vytvára vedomosti a zručnosti, rozvíja telesné a duševné schopnosti a záujmy. Vzdelanie je výsledkom učenia sa a výchovy.

VZDELANIE

Stredná škola, vzdelávacia inštitúcia

Stredná odborná škola ( SOŠ) poskytuje žiakom vzdelanie v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania.

Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike, ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie.

Absolventi Zváračskej školy získavajú zváračský preukaz pre daný rozsah oprávnenia.

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!