Vzdelávacie centrum v Bardejove

Absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A – gymnázia môžu pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 (vysoká škola), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 – postsekundárneho neterciárneho vzdelávania alebo vstúpiť získanou kvalifikáciou na trh práce.

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove

Gymnázium, Slovenská 5

Vyššie sekundárne vzdelanie – úplné (maturitné) stredné všeobecné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním programu ostatného ročníka najmenej štvorročného programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou maturitnou skúškou

Gymoš centrum
Gymoš
TV, Časopis Televízia

Stredná odborná školy polytechnická, Slovenská 5

Škola poskytuje vzdelanie v učebných a študijných zameraniach – elektrotechnika, strojárstvo, stavbárstvo.

Centrum zvárania Bardejov
Centrum zvárania
Trenážer Zváracia škola

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5

Projekt ITA Bardejov
SciLab
mifi 4 eu
mif4EU
Bardejov Wi-Fi sieř
Centrum vzdelávania
Centrum
Ponuka Vzdelávanie

Objavte

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!