Zabudnutá história Mníchovského Potoka

Zaujímavá je aj podstata lesného pozemku "Mníchov"


Pokračovať na tomto projekte sa bude ešte niekoľko rokov

Ponuka vzdelávania

Mníchovský potok
Lokalita

Na lokalitu Mníchovského potoka upozorňujú viaceré názvy okolitých území, doložené už v najstarších prameňoch týkajúcich sa mesta Bardejov. Zaujímavá je aj podstata lesného pozemku "Mníchov", ktorú vlastní mesto Bardejov aj napriek tomu, že celá parcela sa nachádza v katastri obce Zlaté. "Mníchov" je pravdepodobne pozostatkom pôvodného vlastníctva bardejovských rehoľných komunít a k tejto lokalite sa viaže tradícia o pohybe mníchov a zaniknutom kláštore.

Archeologický výskum
Keramický materiál

Dňa 7.9.1979 bola preskúmaná lokalita "Kláštorisko" na Mníchovskom potoku neďaleko Bardejova. Pri obhliadke sa podarilo nájsť niekoľko atypických keramických úlomkov. Neskôr počas prieskumu lokality Dr. G. Lukáčom v polovici apríla 1996 bol získaný neskorostredoveký keramický materiál. Odstránenie lesného porastu vytvorilo vhodné podmienky na realizáciu archeologického výskumu.

Gymnázium, Slovenská 5
Prakticky v teréne

Gymnázium Slovenská 5 pri Spojenej škole J.Henischa v Bardejove dostala ponuku stať sa súčasťou spomínaného výskumu a lokalitu si vzala pod svoj patronát. Na "Kláštorisku" začali pracovať študenti a Ema Jurčová, Jakub Hrivňák, Daniel Kraus a Matúš Skonc pod vedením Mgr. Alberta Baloga a akademického sochára Martina Kutného. Teoretické vedomosti z histórie nášho kraja si tak môžu študenti prehĺbiť aj prakticky v teréne. Dolné gymko

Prehliadka stredoveku
Práce pokračujú

Prvá prehliadka lokality sa uskutočnila na začiatku jari a počiatočné práce sa uskutočnili 14.mája 2018 vyčistením prístupovej lesnej cestičky, odstránením drevín a vytýčením obvodu lokality. Postupne podľa možností a podmienok práce naďalej pokračujú s cieľom odstrániť drevený porast a pomaly odhaľovať základy stredovekej stavby.

PROJEKT

Pokračovať na tomto projekte sa bude ešte niekoľko rokov aj v spolupráci s majiteľom Floriho Chaty pánom Marianom Štefančinom. O prácach budeme prinášať informácie tu na tejto stránke, v miestnej dennej tlači.

Card image cap
Zabudnutá história

Ohraničenie náleziska

Card image cap
Archeologický výskum

Pozostatky

Card image cap
Mníchov

Na "Kláštorisku" začali pracovať študenti a Ema Jurčová, Jakub Hrivňák, Daniel Kraus a Matúš Skonc pod vedením Mgr. Alberta Baloga a akademického sochára Martina Kutného.

Card image cap
Zabudnutá história

Ohraničenie náleziska

Card image cap
Archeologický výskum

Čistenie náleziska

Card image cap
Mníchov

Čistenie náleziska

Ponuka vzdelávania

Dnešná moderná éra

IT akadémia

Modernizácia vzdelávania.

Inšpirované vami
Work&Study

Nový model vzdelávania,

Inšpirované 21. storočím
Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!