KURZY ZVÁRANIA podľa normy STN 050705

Ponúkame tieto kurzy zvárania:

Označenie, názov kurzu

ZK 111-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-21*) Zváranie hliníka elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-71*) Zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-8 Zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 135-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-21*) Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-6*) Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-8 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 141-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-21*) Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-31*) Zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-6*) Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-8 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 311-1 Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

Kontaktné údaje:

Spojená škola J.Henischa
Zváračská škola č. 208
Slovenská 5 ,085 01 Bardejov
Prevádzka - Kupeľná 1 - areál dielní
Bc. HAVRIŠ Stanislav, IWT – vedúci zváračskej školy, technológ zvárania
Mobil: 0948 780 146, 0904 464 328,
Tel.: 054/4861934, 054/4861930 – Vrátnica
Fax: 054 / 4861960
E-mail: zvaracskaskola208@gmail.com
Ing. Roguľa Lukáš, IWT – technológ zvárania
Tel.: 054/4861930 – Vrátnica
Tel.:054/4861934 - Kancelária
Mgr. ŠINAĽ Pavol – Inštruktor zvárania
TULENKO Pavel – Inštruktor zvárania

Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ skoly

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!