ÚRADNÉ KURZY

Prípravné kurzy pre skúšku zváračov, predĺženie platnosti certifikátov (periodické skúšky) zváračov s certifikátom v zmysle STN EN ISO 9606-1;5; na metódy:

Označenie, názov kurzu

111 ručné zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom
140/111 oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (TIG zváranie)/ ručné zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom
135 oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (MAG zváranie)
136 oblúkové zváranie plnenou elektródou v aktívnom plyne
141 oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (TIG zváranie)
311 zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom

Kontaktné údaje:

Spojená škola J.Henischa
Zváračská škola č. 208
Slovenská 5 ,085 01 Bardejov
Prevádzka - Kupeľná 1 - areál dielní
Bc. HAVRIŠ Stanislav, IWT – vedúci zváračskej školy, technológ zvárania
Mobil: 0948 780 146, 0904 464 328,
Tel.: 054/4861934, 054/4861930 – Vrátnica
Fax: 054 / 4861960
E-mail: zvaracskaskola208@gmail.com
Ing. Roguľa Lukáš, IWT – technológ zvárania
Tel.: 054/4861930 – Vrátnica
Tel.:054/4861934 - Kancelária
Mgr. ŠINAĽ Pavol – Inštruktor zvárania
TULENKO Pavel – Inštruktor zvárania

Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ skoly

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!