Akčný plán

Zváračská škola č. 208, Kúpeľná 1, Bardejov

web: www.ssjh.sk
email: ssjhbj@slovanet.sk
facebook: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
tel: 0544861950


ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA č. 208

Súčasťou Spojenej školy Juraja Henischa je Zváračská škola.
Absolventi Zváračskej školy získavajú zváračský preukaz pre daný rozsah oprávnenia.

Zváračská škola č. 208 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove sa už od roku 1994 podieľa na realizácií rekvalifikácií v oblasti zvárania (profesia zvárač)v Bardejovskom okrese, ako aj v iných okresoch nášho kraja. Zváračská škola ponúka široký výber kurzov, ktoré pokrývajú prakticky všetky požiadavky na profesiu zvárača v našom regióne, má dostatočné kapacitné možnosti, ako aj technické vybavenie pracovísk na vysokej úrovni a kvalitné personálne obsadenie.

V marci 2019 Zváračská škola prešla kompletnou rekonštrukciou

  • nová vzduchotechnika s rekuperáciou
  • nové LED osvetlenie
  • nové zariadenie dielne (pracovné stoly ,skrinky.)
  • nová zváracia technika
  • zváracia škola vlastní trenažér zvárania
  • plazmový páliaci CNC stroj

1. Vybavenie rekvalifikačného zariadenia

Vo zváračskej škole sú:

Všetky pracoviská a zariadenia sú schválené Prvou zváračskou a.s. Bratislava - vydaným „Osvedčením spôsobilosti.“

2. Forma kurzov

Kurzy sú jednorázové 4 až 5 - týždňové s dennou teoretickou a praktickou výukou podľa druhu kurzu. Výuka je zabezpečovaná v II. smennej prevádzke na základe požiadaviek odberateľov, podľa obsadenia pracovísk a inštruktorov, aby bola zabezpečená riadna výuka podľa smerníc Prvej zváračskej a.s.

Aktuálna ponuka kurzov

Kurzy zvárania:

Kurzy zvárania podľa normy STN 050705

Zváračská škola č. 208

Úradné kurzy

Zváračská škola č. 208

Spájkovanie STN EN ISO 13 585

Zváračská škola č. 208

Zaškolenia ZP

Zváračská škola č. 208

3. Periodické preskúšania zváračov z legislatívy pri zváraní

Popis: školenie a preskúšanie zváračov podľa STN 050601, STN 050610, STN 050630.
Dni a časy konania: streda od 8.00 hod.
Registrácia: po dohode na tel čísle: 0948 780 146, alebo email: zvaracskaskola208@gmail.com
Miesto konania: Zváračská škola č.208 Bardejov, Kúpeľná 1
Počet hodín: 4
Cena: Periodické preškolenie zváračov - Cena: 20,- eur, Vydanie ID karty 15,-eur.

4. Kontaktné údaje:

Spojená škola J.Henischa
Zváračská škola č. 208
Slovenská 5 ,085 01 Bardejov
Prevádzka - Kupeľná 1 - areál dielní

PaedDr. HAVRIŠ Stanislav, vedúci zváračskej školy, technológ zvárania
Mobil: 0948 780 146, 0904 464 328,
Tel.: 054/4861934, 054/4861930 – Vrátnica
Fax: 054 / 4861960
E-mail: zvaracskaskola208@gmail.com
Ing. Roguľa Lukáš, IWT – technológ zvárania
Tel.: 054/4861930 – Vrátnica
Tel.:054/4861934 - Kancelária
Mgr. ŠINAĽ Pavol – Inštruktor zvárania
TULENKO Pavel – Inštruktor zvárania

Špojená škola Juraja Henischa na Slovenskej ulici v Bardejove modernizuje v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy.

Zváračská škola

Zváračská škola
Rekuperačná jednotka
Zváračská škola
Centrum zvárania
Zváračská škola
Vzduchotechnika

Ing. Peter Dulenčin, PhD.,
riaditeľ skoly

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!