ODVOLANIE

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Prijímacie škúšky (13. a 16. máj).

Usmernenie a postup k prijatiu na Gymnázium a SOŠ polytechnickú

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy (https://ssjh.edupage.org/ a http://ssjh.sk/). Oficiálne výsledky spolu s rozhodnutím dostane každý uchádzač písomne. Žiaci majú právo podať prihlášky na dve stredné školy, resp. dva odbory tej istej školy (okrem odborov, ktoré vyžadujú talentové skúšky). Následný postup sa preto môže líšiť. Prosím, prečítajte si pridané dokumenty.

Vzor odvolania

Bardejov odvolanie
Postup, odvolacie konanie, stiahnuť dokument odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na strednú školu

16. máj 2019

Vzor odvolania

odvolanie proti rozhodnutiu o neprijati na strednu skolu 2019.rtf 42 KB

Stiahnuť dokument

Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ skoly

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!