org. zložka Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov

web: www.ssjh.sk
email: ssjhbj@slovanet.sk
facebook: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
tel: 0544861950


NAŠE TOP

bezbariérová škola
Erasmus+
moderne vybavené učebne
IT akadémia partner
Klub Amavet
telocvičňa, posilňovňa a fitnes

PÁR SLOV O ŠKOLE

Gymnázium, je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischa s viac ako 25-ročnou tradíciou, moderná dynamická, ktorú charakterizuje individuálny prístup, kreativita, diferenciácia vzdelávania, tradície, kultivované prostredie, úsmev a slušnosť.

Prioritou školy je kvalita vyučovacieho procesu, dobré študijné výsledky, možnosť vyberať si voliteľné predmety, medzinárodné projekty, veľa mimoškolských aktivít, športových súťaží a krúžkov, školský časopis, televízia, rádio a spevácky súbor.

Učitelia využívajú moderné učebné pomôcky a informačno-komunikačné technológie vo výučbe.

“Staňte sa fanúšikom Facebookovej stránky”

4-ročné gymnázium (7902 J)

  • v 3. a vo 4. ročníku je určitý počet hodín týždenne určený na výuku voliteľných predmetov a seminárov
  • vo všetkých ročníkoch sa študenti zúčastňujú na stredoškolskej odbornej činnosti, olympiádach, súťažiach,
  • individuálny prístup

“Staňte sa fanúšikom časopisu Gymoš na Facebooku”

Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov
Interiér školy
Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov
Učebňa fyziky
Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov
Fitness

Ing. Peter Dulenčin, PhD.
riaditeľ školy

Uchyť ponuku

Školské udalosti

Nový školský rok 2019/2020.

ZAČALI SME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Úspechy a ocenenia

STRAVOVANIE

Školská jedálen Hasppo, ceny stravných lístkov od 2. septembra 2019.

ŠTIPENDIUM

Štipendiá v školskom roku 2019/2020.

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
Zavolajte nám.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!