Gymnázium Bardejov

Hlavnou úlohou gymnázia je príprava študentov na štúdium na vysokej škole. Absolventi dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študuje sa podľa nového školského vzdelávacieho programu, ktorý umožňuje žiakom v 3. a 4. ročníku voliteľnosť predmetov podľa ďalšieho študijného zámeru či záujmov. Študenti sa tak kvalitne pripravia na maturitné skúšky i prijímacie pohovory na vysoké školy. 2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma štúdia:
denná
Určené pre:
chlapcov, dievčatá

všeobecné zameranie

v 3. a 4. ročníku možnosť voľby voliteľných predmetov v závislosti od zamerania ďalšieho štúdia na vysokej škole

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ponúkame:

škola priateľská k žiakom, prípravu na vysokoškolské štúdium, úplné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou, tím odborne pripravených učiteľov,6 učební informatiky, 3 jazykové učebne, 2 multimediálne učebne slovenského jazyka, odborné učebne prírodovedných predmetov vybavené výpočtovou technikou a tabletami, multimediálne polyfunkčné učebne s interaktívnou výučbou, možnosť využitia internetu (Wi-fi) v triedach, kabinetoch, odborných učebniach, možnosť realizácie v predmetových a športových súťažiach, súťažiach SOČ, olympiádach, recitačných súťažiach, dlhoročnú projektovú spoluprácu a priateľské kontakty so školami Kyffhaeuser-Gymnasium, Bad Frankenhausen (Nemecko), Liceo Scientifico Louis Pasteur Rím, (Taliansko), Liljevalchs Internationella Lärover Södertälje (Švédsko), Carolus Clusius College Zwolle (Holandsko), pobyty v zahraničí.

V mimoškolskej oblasti ponúkame:

bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských spoločenských podujatí, školskú jedáleň s možnosťou výberu zo 4 stálych jedál, rôzne umanitárne akcie formujúce osobnosť študentov, vlastnú telocvičňu, posilňovňu a fitnes, prácu v školskom časopise a rádiu.

Mesačník Gymoš získal za 6 rokov existencie 20 ocenení v rámci celého Slovenska.

Na prestížnej celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero získal Gymoš v roku 2016 po 2-krát najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky.

V roku 2015 navštívil školu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska "Je tu veľmi kvalitné gymnázium, ktoré sa snaží študentov nielen pripravovať na vysokú školu, ale vytvára priestor pre realizáciu študentov napríklad aj cez školský časopis," zhodnotil prezident pri návšteve školy.

Školské tradície gymnázia:

slávnostné otvorenie školského roku v športovej hale, atletický deň, imatrikulácia prijímanie prvákov, Mikuláš,...


(PDF 2046 KB)

 
ASC AGENDA

Na stránke https://ssjh.edupage.org/ sú študijné výsledky, rozvrh hodín a informácie o suplovaní.
Na prihlásenie sa vyžadujú prihlasovacie údaje, vyžiadať od triedneho učiteľa prihlasovacie meno a heslo.

TERAZ/ Prihlásiť sa

Dnešný deň

Kalendár 2018

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Prebiehajúce, nadchádzajúce udalosti:

16.12/ Bardejovské potulky 2018: Keď príbehy píšu ikony
17.12/ Vianočný kamión Coca-Cola
23.12/ Vianočné prázdniny

Správy

Elektronika v zápalkovej škatuľke

Aké stredné školy sú najviac žiadané?

TERAZ/ 13. december

Teraz/ Dnes

Štátne sviatky, dni pracovného voľna, pamätné dni. Zamestnancov iste poteší, že len 5 sviatočných dní je víkendových. Pribudne ďalší pracovný deň: 29. február (priestupný rok 2016).
Slovensko patrí medzi európske krajiny s vyšším počtom sviatkov: 5 štátnych sviatkov a 11 dní pracovného voľna.

Po nástupe do školy, sú aj tak hneď ďalšie prázdniny. Rozdajú sa im žiacke knižky a oni už počítajú, koľko dní im ostáva. Krásne prázdninové obdobie.

Termíny školských prázdnin 2016/2017: Jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny, letné prázdniny.

Prázdniny

Kritériá

Televízia Gymoš

PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA, 4-ROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 /PDF

TV Gymoš

Televízia Gymoš

V plnom prúde prezentujeme Gymoš :-) .

Po maturite

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko, prezident Andrej Kiska

Dolné gymko, prezident Andrej Kiska

Dolné gymko

Dolné gymko

Dolné gymko

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2017/2018.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov