GYMNÁZIUM, Slovenská 5

(Dolné gymko)

Moderné, inovatívne, lukratívne, novodobé vzdelávanie

IT ACADEMY


Ponuka nového študijného programu

Uchyť ponuku TVGymoš Zlaté Štúrovo pero

Odborník vo vzdelávaní
Gymnázium, Slovenská 5

Hlavnou úlohou gymnázia je príprava študentov na štúdium na vysokej škole. Absolventi dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študuje sa podľa nového školského vzdelávacieho programu, ktorý umožňuje žiakom v 3. a 4. ročníku voliteľnosť predmetov podľa ďalšieho študijného zámeru či záujmov. Študenti sa tak kvalitne pripravia na maturitné skúšky i prijímacie pohovory na vysoké školy.


Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie na výkon povolaní a pracovných činností.
2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

Hlavná úloha

Odborník vo vzdelávaní
Všeobecné zameranie

v 3. a 4. ročníku možnosť voľby voliteľných predmetov v závislosti od zamerania ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ponúkame:

 • školu priateľskú k žiakom,
 • prípravu na vysokoškolské štúdium,
 • úplné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou,
 • možnosť využitia internetu WiFi (miFI),
 • možnosť realizácie v predmetových a športových súťažiach, súťažiach SOČ, olympiádach, recitačných súťažiach,
 • pobyty v zahraničí.

Škola priateľská k žiakom

Odborník vo vzdelávaní
V mimoškolskej oblasti ponúkame:
 • bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských spoločenských podujatí,
 • školskú jedáleň s možnosťou výberu zo 4 stálych jedál,
 • rôzne humanitárne akcie formujúce osobnosť študentov,
 • vlastnú telocvičňu, posilňovňu a fitnes,
 • prácu v školskom časopise a rádiu.

Školské tradície gymnázia:

 • slávnostné otvorenie školského roku v športovej hale,
 • atletický deň,
 • imatrikulácia prijímanie prvákov,
 • Mikuláš,...

  Sebarealizácia

Mesačník Gymoš získal za 6 rokov existencie 20 ocenení v rámci celého Slovenska.

Na prestížnej celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero získal Gymoš v roku 2016 po 2-krát najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky.

Gymoš v správach Bardejovskej televízie. Od 2'13'' si môžete pozrieť, čo stojí za tretím Zlatým Štúrovým perom

Gymnázium, dolné gymko
Gymnázium, dolné gymko
Gymnázium, dolné gymko
Gymnázium, dolné gymko
Gymnázium, dolné gymko
Gymnázium, dolné gymko

TVGymoš

Gymnázium, dolné gymko, TVGymoš ocenenie 2019
Ocenenie časopis Gymoš, TVGymoš

Uchyť ponuku

"Neberte nám gymnázium"

Jeden za všetkých, všetci za gymnázium - Gymoš!

FACEBOOK

Ako prví na Slovensku sme získali Zlaté Štúrovo pero po tretíkrát. Zdieľajte, Likujte

ZLATÉ ŠTÚROVO PERO

WOW 3 x Zlaté Štúrovo pero

Komentáre

FBJe to škola, ktorú by zrušil iba idiot! Aj preto som zvedavý, ktorý z kompetentných sa k tomuto titulu časom prihlási...
Nemám slov! Gratulacia ❤️ pokračujte v tom ďalej, lebo svoju prácu robíte fakt top!❤

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
Zavolajte nám.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!