Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňa 19.3.2019 (utorok) sa bude konať triedne rodičovské združenie o 16:00 hodine v Spojenej škole Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.
Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Je dôležité, aby ste mali spolu s triednym učiteľom, majstrom OV, podľa potreby s ostatnými vyučujúcimi spätnú väzbu o živote školy a hlavne o výchove a vzdelávaní Vášho dieťaťa.
Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli zúčastniť.

Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ skoly

Gymnázium (Dolné gymko)

Rodičovské združenie, Gymnázium
Rodičovské združenie, Dolné gymko

Gymnázium a SOŠ polytechnická

Slovenská 5, Bardejov

SOŠ polytechnická

Rodičovské združenie, program
Rodičovské združenie, SOŠ polytechnická

Gymnázium a SOŠ polytechnická

Slovenská 5, Bardejov

Program

Rodičovské združenie, SOŠ
Rodičovské združenie, PROGRAM

Gymnázium a SOŠ polytechnická

Slovenská 5, Bardejov

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Spojená škola
Rodičovské združenie, Spojená škola J. Henischa

Gymnázium a SOŠ polytechnická

Slovenská 5, Bardejov

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory