Prepojenie škôl, firiem a inštitúcií ako odpoveď na výzvy 21. storočia

Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove organizuje panelovú diskusiu pod osobnou záštitou ministerky školstva JUDr. Mgr. Martiny LUBYOVEJ, PhD. "Škola v 21. storočí - prepojenie škôl, firiem a inštitúcií ako odpoveď na výzvy 21. storočia". Ako pripraviť mladú generáciu na technologickú a priemyselnú revolúciu a zmeny na trhu práce súvisiace s robotizáciou a digitalizáciou.

13. DEC 2019 10:00 14:30 Panelová diskusia, Zasadacia miestnosť SŠJH, Slovenská 5, Bardejov - AULA

Program 13. DEC 2019

Panelová diskusia, 13. december 2019

Panelová diskusia, 13. december 2019

Panelová diskusia, 13. december 2019

Panelová diskusia, 13. december 2019

Program Panelovej diskusie

„Škola v 21. storočí - prepojenie škôl, firiem a inštitúcií“

AULA 13 DEC 2019

JUDR. Mgr. Martina LUBYOVÁ, PhD. - ministerka školstva SR
prof. RNDr. Vladimír ŠUCHA DrSc. - bývalý generálny riaditeľ Joint Research Center, Európska komisia
Ing. Pavol MIROSSAY - výkonný riaditeľ Košice IT Valley z.p.o,
Ing. Peter JENČÍK - výkonný riaditeľ Manex s.r.o., Košice
prof. Ing. Mikuláš HAJDUK, PhD. - vedúci Katedry robotiky na TU Košice
Ing. Ján ĎURAJ - výkonný riaditeľ Kamax, k.z. Bardejov
JUDr. PhDr. Michal GORIŠČÁK, PhD. - riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Ing. Štefan CHUDOBA, PhD. - bývalý štátny tajomník ministerstva školstva, dlhoročný odborník v automobilovom priemysle

DIGITÁLNY SVET, DIGITÁLNY BARDEJOV, DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

Technology Industry 4 for teachers and trainers of vocational training/ Project TI 4 EU

Robot DOBOT

DOBOT - Robotika a automatizácia. Technológie pre priemysel 4.

Robot DOBOT

Digitálna zábava, digitálne umenie - digitálna trieda, digitálne vyučovanie, digitálne učenie

Foto 360, DOBOT

Novinka v našej škole, programovanie robotov, mechanik mechatronik

Stredná odborná škola polytechnická v Bardejove/ SOŠp ponúka štúdium pre žiakov základných škôl v oblasti elektrotechniky, stavebníctva, strojárstva a autoopravárenstva.

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!