Vzdelávanie alebo kurzy sú poskytované na diaľku.

Pre žiakov, učiteľov a majstrov Spojenej školy Juraja Henischa.

Dištančné vzdelávanie

DRIVE

Učíme na diaľku

Bardejov 25. september 2020 Mesto Bardejov prijalo v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 viaceré opatrenia. Vo štvrtok (24. 9.) tam zasadal mestský krízový štáb, aby prehodnotil doterajšie opatrenia a prijal nové. Od 25.9.2020 škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania.

Na pokyn RÚVZ so sídlom v Bardejove všetci pedagogický zamestnanci školy budú testovaní na covid-19 podľa pokynov.
Žiaci testovaní nebudú. Sledujú svoj zdravotný stav a v prípade problémov kontaktujú svojho všeobecného lekára.

Dištančné vzdelávanie od 25. septembra 2020

Login DRIVE

Prihlasovacie údaje do školského Synology CLOUDu žiadajte od triedneho učiteľa. Prihlásiť sa.

SPOJENÁ ŠKOLA J. HENISCHA

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network MILAN
Multifunctional Innovative Learning Assisting Network
Úspechy
Diplomy a ocenenia
Prax Bardejov
Dielne praktického vyučovania
RUSOS
Robotika, RUSOS, Erazmus+.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!