Maturitná skúška

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

  1. slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),
  2. anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),
  3. matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),
  4. slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2020 (piatok).

2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríl 2020. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 25. marca 2020.

3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2020 do 5. júna 2020.

4. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.

5. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.

6. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti MS a písomnej formy internej časti MS zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

7. Na vybraných SŠ sa v období september – november 2019 a január – február 2020 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

8. Informácie o MS v školskom roku 2019/2020 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

EČMS a PFIČMS 2020, marec 2020

17. 3. 2020 (utorok) - Riadny termín EČMS a PFIČMS - SJL, MJL
18. 3. 2020 (streda) - Riadny termín EČMS a PFIČMS - ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, ŠPJ, TAJ
19. 3. 2020 (štvrtok) - Riadny termín EČMS a PFIČMS - MAT

EČMS a PFIČMS 2020, 17. marec 2020, 18. marec 2020, 19. marec 2020
EČMS a PFIČMS 2020

Spojená škola Juraja Henischa

Slovenská 5, Bardejov

MAturitná skúška SVG
Maturitná skúška

Spojená škola Juraja Henischa

Slovenská 5, Bardejov

Ing. František Haluška

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!