Maturitná skúška


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu.

Stiahnuť ponuku

Slovenský jazyk
EČ a PFIČ MS

Test externej časti maturitnej skúšky je určený maturantom všetkých druhov škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z vyučovacích jazykov.

Test externej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov trvá 100 minút.

Cudzie jazyky
EČ a PFIČ MS

Test externej časti maturitnej skúšky je určený všetkým maturantom stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z povinného cudzieho jazyka

B1 je pridelených 100 minút a na vypracovanie zadania PFIČ MS majú žiaci stanovený čas 60 minút.

B2 je pridelených 120 minút a na vypracovanie zadania PFIČ MS majú žiaci stanovený čas 60 minút.

Matematika
EČ MS

Test externej časti maturitnej skúšky je určený maturantom všetkých druhov škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z matematiky.

Test zohľadňuje predpísaný čas určený na riešenie testu 150 minút.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
GYMNÁZIUM
SOŠ polytechnická
Ponuka štúdia

MATURITA

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS), zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.

EČ a PFIČ MS - SJL

maturitná skúška
Maturitná skúška, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
maturitná skúška
Maturitná skúška, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
maturitná skúška
Maturitná skúška, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
maturitná skúška
Maturitná skúška, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky

EČ MS - matematika

maturitná skúška z matematiky
Maturitná skúška z matematiky, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

ÚSTNA FORMA MS

Stiahnuť ponuku vzdelávania v Bardejove (PDF 220 KB)

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!