SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, plán naplnenosti školy v školskom roku 2020/2021

Prechod žiakov zo základnej na strednú školu, naplnenosť odborov v Bardejove.

2020/2021 Plán počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé odbory.

678201, SOŠ polytechnická

Pozrite si prehľad termínov na podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021, termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy...

2411K mechanik nastavovač 14
2426K programátor obrábac.a zváracích strojov a zariadení 8
2487H01 autoopravár - mechanik 10
2487H02 autoopravár - elektrikár 8
2679K mechanik mechatronik 8
2682K mechanik počítačových sietí 12
2697K mechanik elektrotechnik 22
3658K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 8
3678H inštalatér 8

Link na Školské výpočtové strediská

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!