PRÍPRAVNÝ KURZ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Vážení rodičia, milí uchádzači!
Ponúkame Vám možnosť prípravného kurzu na prijímacie skúšky na gymnázium, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11. apríla 2019 o 14:15 učebňa 26 (slovenský jazyk a literatúra) a v pondelok 15. apríla o 14:15 učebňa 23 (matematika) na Gymnáziu, Slovenská 5 v Bardejove. Obsahom kurzu je zopakovať učivo a priblížiť okruhy úloh, ktoré sa objavujú na písomných prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Kurz povedú učitelia slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Svoj záujem potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: ssjhbj@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. číslo 054/48 61 950.

Získajte bezplatne cenné informácie a nasmerovanie.

Prípravný kurz na Gymnázium

Prijímacie skúšky 13. a 16. máj

Pre žiakov 9. ročníkov prípravný kurz v mesiaci apríl.

PRÍPRAVNÝ KURZ

11. a 15. apríl

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

13. a 16. máj

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

16. máj

Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!