SRRZ - Rodičovské združenie pri Spojenej škole Juraja Henischa, 2% z dane.

Darujte nám 2% z dane. Občianske združenie. Nezisková organizácia. Pre vaše detí

Darujte nám 2%

V prospech Vašich detí.

Rozhodnite o Vašich 2%!

Ďakujeme všetkým

Pre vaše detí

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša SRRZ - Rodičovské združenie pri Gymnáziu a SOU strojárskom. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

Link na PDF, vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu škole

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno:   SRRZ - Rodičovské združenie pri Spojenej škole Juraja Henischa
Sídlo:    Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Právna forma:    Občianske združenie
IČO:     173196171112

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!