Dobot menu

DOBOT mechanik mechatronik, mechanik, elektronik, informatik. O moderný a perspektívny odbor majú záujem aj dievčatá.

SOŠ Polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

DOBOT, študijný štvorročný maturitný odbor - mechanik mechatronik

Zariadenia s určitým stupňom „inteligencie“

Mechatronika spája informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy do jedného integrovaného celku.

2679 K mechanik - mechatronik

maturita + výučný list

Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií.

Nová generácia vysokokvalifikovaných absolventov