Dobot menu

DOBOT Výnimočná schopnosť samoučenia a zmysly nad ľuďmi. Zážitkové, projektové a prieskumné vzdelávanie.

Programujeme robotov

DOBOT

Dobot, Perfektná platforma K12 pre študentov, učiteľov a pedagógov

Prostredníctvom skladania, zapojenia a hrania študenti sa učia, ako funguje umelá inteligencia a mechanika. Študenti spolupracujú ako tím pri riešení náročných úloh navrhovaním, tvorbou a programovaním vlastných robotov. / dobot.cc.

Karel Čapek sa významne zapísal do dejín vedeckej fantastiky. K jeho vrcholným dielam patrí dodnes hra R.U.R., v ktorej bolo po prvýkrát použité slovo „robot“ pre označenie umelej inteligencie. Slovo vzniklo v roku 1919 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice.

100. výročie slova ROBOT. SLOVO „ROBOT“ OSLAVUJE 100 ROKOV

Od roku 2013 hlavné ekonomiky na celom svete zaviedli stratégie, schémy alebo iniciatívy týkajúce sa umelej inteligencie vrátane Číny, Ameriky, Európskej únie a Japonska. Podľa analytickej firmy Oxford Economics do roku 2030 by mohlo byť nahradených až 20 miliónov pracovných miest na celom svete robotmi. Keďže automatizácia a umelá inteligencia prenikajú hlbšie do našich životov, vlády a spoločnosti sú nútené prehodnotiť, čo „s prácou“. Budúcnosť poháňaná AI - Artificial intelligence.

Nový projekt Erasmus+, INDUSTRY 4, TI 4

„Industry 4.0 je pohyb, ktorý sa dostáva k postupnému procesu spájania tradičných výrobných a priemyselných postupov s progresívnym technologickým svetom.“ Začiatok priemyselnej revolúcie zmenil ľudstvo. Prvá priemyselná revolúcia sa začala v 19. storočí, ktorá zmenila poľnohospodárstvo na priemyselnú výrobu, druhá revolúcia zaviedla oceľ, elektrifikáciu a hromadnú výrobu; a tretia priemyselná revolúcia mení analógové, mechanické a elektronické technológie na výpočtové technológie. Ako príde táto štvrtá revolúcia v priemysle, ako bude mať vplyv na ľudské bytosti? Industry 4.0 je posun k digitalizácii. Priemysel 4.0 bude využívať internet vecí (loT) a kybernetické systémy na zhromažďovanie údajov pre výrobu. Továrne budú automatizovanejšie a samo-monitorované, kde stroje analyzujú a navzájom komunikujú. Automatická optimalizácia, samokonfigurácia a umelá inteligencia na dokončenie zložitých úloh sa vykonajú tak, aby poskytovali výrazne vyššiu nákladovú efektívnosť a lepšiu kvalitu tovaru alebo služieb. Ďalej, s účinnou komunikáciou stroj-človek budú stroje vykonávať viac úloh, vďaka čomu budú pracovníci k dispozícii pre ďalšie základné ľudské úlohy.

DOBOT Logo