Dobot menu

DOBOT videá, ukážky prác z programovania robotov

Žiaci programujú Dobotov.

DOBOT MAGICIAN, videá

Žiaci programujú robotov

DOBOT Magician Práce žiakov - programovanie robotov.