Koronavírus COVID-19, coronavirus (CoV)

Hygienici Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky občanov vyzývajú, aby v prípade, že sa u nich objavia príznaky, ktoré sa pripisujú ochoreniu COVID- 19 ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy alebo kĺbov, ostali doma a telefonicky kontaktovali svojho lekára, lekársku pohotovosť alebo operátora Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR.

COVID-19 PANDEMIC

INFOLINKY

Prešovský samosprávny kraj

Kam volať v prípade potreby?

Infolinky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR podľa vášho miesta bydliska:

Bardejov 0917121946
Prešov 0911908823
Humenné 0908868796 0908440174
Sabinov 0911908823
Kežmarok 0911635260 0903905080
Snina 0908868796 0908440174
Levoča 0911635260 0903905080
Stará Ľubovňa 0902197145 0910440662
Medzilaborce 0908868796 0908440174
Stropkov 0911614378 0910580707
Poprad 0911635260 0903905080
Svidník 0907958725 0915783454
Vranov nad Topľou 0907958725 0915783454

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií s telefónnym číslom 0800 221 234 a linka Úradu verejného zdravotníctva SR 0917 222 682 s e-mailom novykoronavirus@uvzsr.sk.

Link na ROZŠÍRENÉ INFOLINKY, PSK

Link na INFOLINKY, PSK

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!