TI 4 menu

Ústav automatizácie, robotiky a mechatroniky

Project TI 4

TUKE

ROBOTIKA

ti4, TUKE

Výučba v programe je venovaná navrhovaniu, konštrukcii a projektovaniu robotov vrátane mobilných a servisných zariadení a sústav využívaných v praxi ako tzv. periférne zariadenia robotickej techniky, ktoré sú charakteristické vysokými funkčnými, pohybovými a manipulačnými schopnosťami, mechanickou presnosťou a vysokou spoľahlivosťou.

PREČO ŠTUDOVAŤ ROBOTIKU?

ti4, Robotika

- Robotika je odborom budúcnosti
- Veľa pracovných príležitostí a dobre finančne ohodnotenie odvetvie
- Nový odbor preto je veľký záujem hlavne o absolventov ktorý si “rozumejú” s robotmi
- Dôraz kladieme hlavne na praktické zručnosti
- Výuka na reálnych priemyselných robotoch všetkých základných kinematík