TI 4 menu

Project ti 4 Základné informácie Technology for Industry 4 for teachers and trainers of vocational education

Technológie industry 4

Zámer projektu

ti4

Hlavným zámerom projektu je v súlade s cieľom programu ERASMUS+, ktorý je zameraný na vypracovanie vysoko kvalitných, otvorených a inovatívnych vzdelávacích materiálov a nástrojov pre štúdium technológií Industry 4:
  • Advanced Robotics,
  • Internet of Things,
  • Digital Twin,
  • Additive Manufacturing,
  • Virtual Reality,
  • Big Data Analytics,
  • Cloud Computing,
  • Artificial Intelligence
pre učiteľov a trénerov odborného vzdelávania.
TI 4 oblastí
Prečo je projekt dôležitý?

ti4

Projektové aktivity sú priamo zamerané na vypracovanie vysoko kvalitných, otvorených a inovatívnych vzdelávacích materiálov a nástrojov pre štúdium technológií Industry 4. Všetky vyvinuté vzdelávacie materiály Industry 4 budú nainštalované na interaktívnej e-learningovej platforme. Výsledky projektu TI4 budú využívať moderné IKT riešenia vrátane virtuálnej a rozšírenej reality. Všetky vzdelávacie systémy sa budú realizovať na špeciálnej multifunkčnej platforme IKT pre vzdelávanie a odbornú prípravu.