TI 4 menu

Technická univerzita v Košiciach TUKE PROJEKT, nový program EÚ, ERASMUS+

1.10.2019 - 31.10.2021

Project TI 4 EU

Program Erasmus +

ti 4, Nový program Európskej únie

Erasmus + je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom zlepšiť svoje poznatky a zručnosti. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní a odbornej príprave mládeže.
Spolufinancované z Programu Európskej únie
Ciele projektu

ti 4

- Vytvoriť učebno-vzdelávacie a informačné materiály
- Vytvoriť tieto materiály v e-learningovej podobe
- Implementovať výsledky projektu do osnov predmetov odborného vzdelávania na školách
- Využiť najlepšie metódy vzdelávania pre Industry 4, smart výrobu
- Poskytnúť študijné materiály učiteľom odborného vzdelávania ako tvorcov odborného profilu svojich študentov pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce
Partneri projektu

ti 4, Partners

Partneri projektu TI 4

Koordinátor projektu

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta, Katedra robotiky
Park Komenského 8
042 00 Košice
www:projectti4.eu
mikulas.hajduk@tuke.sk
maria.strojna@tuke.sk

News

ti4, Novinky

2. JAN 2020, Slovo Robot oslávilo sto rokov od prvého použitia.

SVG TAB Stiahnuť leták (PDF 595 kB). Ústav automatizácie, robotiky a mechatroniky/ Robotika.

TI 4 Logo
Facebook

ti4, Like, Share