Bezdrôtová školská sieť miFi na dolnej chodbe pred učebňou chémie a učebňou automobilov.

Pripojenie na bezdrôtovú sieť miFI NET je umožnené všade tam, kde v mobilnom zariadení v zozname dostupných sietí nájdete názov (SSID) miFi4EU alebo miFI4EU20-5.

4. FEB 2020 Dolná chodba pred učebňou chémie a učebňou automobilov, Hotspot, 1x CAP AC, rozšírenie miFI siete.

miFI

Školská bezdrôtová sieť mifi

Od 4. februára 2020 žiaci Spojenej školy J. Henischa na Slovenskej ulici v Bardejove môžu využiť mobilné pripojenie na internet v učebni chémie a učebni automobilov

Dňa 4. februára 2020 sa pokrytie signálom rozšíri na chodbe pred učebňu chémie a pred učebňu automobilov. 1 výkonný bezdrôtový prístupový bod CAP AC s dvoma pásmami podporuje štandardy s dvojitým reťazcom 2 GHz 802.11b / g / n a 5 GHz v štandardoch / n / ас. Poskytne pokrytie okolo 360 stupňov. Frekvencie 2412-2484MHz a 5150MHz-5875MHz.

Nové aktivity s miFI od 4.2.2020.

Mikrotik switch RB260GSP, INF2, učebňa chémie, učebňa automobilov

Informatika 2, školská sieť miFI, Mikrotik switch RB260GSP, POE, interface 2, interface 3

Mikrotik switch RB260GSP, INF2, učebňa chémie, učebňa automobilov

Informatika 2, školská sieť miFI, Mikrotik switch RB260GSP, POE, interface 2, interface 3

Dolná chodba, učebňa chémie a učebňa automobilov

Dolná chodba, školská sieť miFI, učebňa chémie a učebňa automobilov

BARDEJOV

Centrum vzdelávania

Stredná odborná škola polytechnická v Bardejove/ SOŠp ponúka štúdium pre žiakov základných škôl v oblasti elektrotechniky, stavebníctva, strojárstva a autoopravárenstva.

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!