HOTSPOT miFI

Hotspot - miesto pokryté signálom bezdrôtovej siete miFI NET, prostredníctvom ktorej je možné pripojiť sa na internet, pre žiakov Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.

SSID - Service Set Identifier - sieťový identifikátor miFI4EU.

Hot spot (Wi-Fi)/ hotspot (Wi-fi), Slovenská 5, Bardejov.

Projekt pokrytia školy wifi signálom FREE WIFI BARDEJOV
HOTSPOT, HOT.SPOT Bardejov

Pripojenie k sieti miFI NET.

Pripojenie na bezdrôtovú sieť miFI NET je umožnené všade tam, kde v mobilnom zariadení v zozname dostupných sietí nájdete názov (SSID) mifi4EU.
Do 15. septembra je potrebné odsúhlasiť pravidlá používania, podmienky pripojenia na stránke http://ssjh.sk/mifi/login.php.

1 prihlasovacie údaje 2 odsúhlasiť pravidlá 3 WiFi FREE

Navštívte miFi NET CENTRUM

HOTSPOT VOUCHER

Prihlasovacie údaje, miFI NET VOUCHER, meno a heslo. Žiadaj od triedneho učiteľa alebo miFI NET CENTREUM.

miFI NET 2019/2020

Do 15. SEPTEMBER

Odsúhlasiť pravidlá používania miFI NET.

miFI NET 2019/2020

Celý školský rok 2019/2020

Surfuj celý školský rok aj cez prázdniny.

miFI NET 2019/2020

Školské udalosti

Nový školský rok 2019/2020.

ZAČALI SME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Úspechy a ocenenia

STRAVOVANIE

Školská jedálen Hasppo, ceny stravných lístkov od 2. septembra 2019.

ŠTIPENDIUM

Štipendiá v školskom roku 2019/2020.

ˇFree Hotspot Bardejov
Free Hotspot Bardejov

Pripojenie zadarmo.

#Bardejov SVG #hotspot #WiFi #Free
ˇFree Hotspot Bardejov
Free Hotspot Bardejov

Pripojenie zadarmo.

#Bardejov SVG #hotspot #WiFi #Free
ˇFree Hotspot Bardejov
Free Hotspot Bardejov

Pripojenie zadarmo.

#Bardejov SVG #hotspot #WiFi #Free

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory