Prijímačky na strednú školu 2020/2021, prijímacie konanie na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove.

Prvý a druhý termín prijímacích skúšok na stredné školy sa uskutoční 11. a 14. mája 2020.

11. máj 2020, pondelok

14. máj 2020, štvrtok

Prijímacie konanie, prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Výsledky prijímacieho konania zverejníme 14. mája 2020.

Plán naplnenosti školy v školskom roku 2020/2021

Naplnenosť a možnosti štúdia. Plán počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé odbory.

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka

Počet prijímaných žiakov, podmienky, informácie - kritériá.

Kam zo základnej školy?

Prijímacie skúšky čakajú všetkých žiakov, ktorí si vyberú odbor s maturitou/ ponuka vzdelávania.

Ak máte ukončený 9. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

Stredné odborné vzdelanie s výučným listom

Ak máte ukončené 3 - ročné štúdium, uvažujte o tejto škole:

Stredné odborné vzdelanie s maturitou

Ak máte ukončené 4 - ročné štúdium, prípadne vyššie vzdelanie, uvažujte o tejto škole:

ZVÁRACIE CENTRUM

Ak potrebujete zváračský preukaz, uvažujte o tejto škole:

Bezplatné Wi-Fi

Chcete počas štúdia bezplatné pripojenie k bezdrôtovej siete Wi-Fi, sledujte:

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!