Erasmus+

PROJEKT MILAN


Multifunkčná sieť inovatívnych vzdelávacích pomôcok pre odborné vzdelávanie a prípravu v pokročilom výrobnom programe Erasmus +

Ponuka vzdelávania

Cieľ projektu MILAN

Hlavným cieľom projektu MILAN je pripraviť inovatívny odborný kurz v oblasti priemyselnej i servisnej robotiky v priemyselných aplikáciách s podporou nových IKT riešení, okrem iného virtuálnej reality (VR) a rozšírenej reality (AR).

Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú:

Obdobie realizácie projektu: 01.11.2018-30.04.2021
Rozpočet: 58 479 EUR (PIAP); projekt dotovaný Európskou úniou, realizovaný ako súčasť programu "ERASMUS +", Akcia 2: Strategické partnerstvá
Typ projektu: medzinárodný výskumný projekt
Webová stránka: milan-project.eu

Projekt MILAN

Projekt MILAN je priamo zameraný na výzvu Erasmus + 2018 Horizontálna priorita "Otvorené a inovatívne postupy v digitálnej ére" - projektové aktivity sú zamerané na vypracovanie vysokokvalitných, otvorených a inovatívnych vzdelávacích materiálov a nástrojov. Všetky vyvinuté vzdelávacie materiály MILAN budú nainštalované na interaktívnej e-learningovej platforme. Táto webová platforma umožní novú kvalitu školení zameranú na identifikované potreby zástupcov cieľových skupín v oblasti pokročilých výrobných procesov. Systém výcviku MILAN bude obsahovať on-line kurz elektronického vzdelávania, lekcie pre mobilné zariadenia, interaktívne cvičenia a filmy k dispozícii pre počítače, tablety a smartphony. Výsledky spoločnosti MILAN budú využívať moderné riešenia IKT, vrátane virtuálnej a rozšírenej reality.

Coursevo Reports

Partneri projektu MILAN


Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET in Advanced Manufacturing Programme Erasmus+

Multifunkčná sieť inovatívnych vzdelávacích pomôcok pre OVP v pokročilom výrobnom programe Erasmus +

MILAN project (2018-1-PL01-KA202-050812)

Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+

POLAND Bialystok New

Short-term joint staff training event, Poland (C2)

13.5. - 17.5.2019

Bialystok University of Technology, Politechnika Białostocka

MILAN ERASMUS+

MILAN Erasmus+ Bialystok
MILAN Erasmus+, Bialystok
Erasmus+ Bialystok
Erasmus+, Bialystok, Virtual reality
Erasmus+ Bialystok
Erasmus+, Bialystok
Erasmus+ Bialystok
Erasmus+, Bialystok, Virtual reaily
Erasmus+ Bialystok
Erasmus+, Bialystok, Virtual reaily
Erasmus+ Bialystok, Inkubator Technologiczny
Erasmus+, Bialystok, Inkubator Technologiczny

Praktická informácia agenda

Agenda_Białystok.pdf (PDF 330 KB)

Politechnika Białostocka

GREECE, Chania

25.2. - 1.3.2019

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!