Kontakt škola

Spojená škola J.Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov/ Gymnázium, SOŠ polytechnická

Jozef Homza

0544861950, 0544861960, Gymnázium, (homzajgmail.com)

-Mgr. Jozef Homza, PhD. / Zástupca riaditeľa

RNDr. Jozef Sobek, poverený riaditeľ školy

0544861950, 0544861960, Spojená škola J. Henischa, (ssjhbjslovanet.sk)

-RNDr. Jozef Sobek / poverený riaditeľ školy

Ján Židzik

0544861950, 0544861960, SOŠ polytechnická, (zastupcassjhgmail.com)

-Ing. Ján Židzik / Zástupca riaditeľa

Kontakt dielne

Spojená škola J.Henischa, Dielne praktického vyučovania, Kúpeľná 1, Bardejov

054/4861932, 054/4861930, SOŠ polytechnická, (tomex3praxgmail.com )

-Mgr. Marián Tomčo / Zástupca riaditeľa pre PV

054/4861931, 054/4861930, SOŠ polytechnická, (sinalpavolgmail.com)

-Mgr. Pavol Šinaľ / Hlavný majster

Kde sme? Ako nás nájdete?

 • Gymnázium

  Slovenská 5
  085 01 Bardejov

  Tel: +421 544861950
  Mailová Adresa: ssjhbjslovanet.sk

 • SOŠ polytechnická

  Slovenská 5
  085 01 Bardejov

  Tel: +421 544861950
  Mailová Adressa: ssjhbjslovanet.sk

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov