org. zložka Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov

web: www.ssjh.sk
email: ssjhbj@slovanet.sk
facebook: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
tel: 0544861950


NAŠE TOP

bezbariérová škola
Erasmus+
moderne vybavené učebne
IT akadémia partner
Klub Amavet
telocvičňa, posilňovňa a fitnes

PÁR SLOV O ŠKOLE

Gymnázium, je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischa s viac ako 25-ročnou tradíciou, moderná dynamická, ktorú charakterizuje individuálny prístup, kreativita, diferenciácia vzdelávania, tradície, kultivované prostredie, úsmev a slušnosť.

Prioritou školy je kvalita vyučovacieho procesu, dobré študijné výsledky, možnosť vyberať si voliteľné predmety, medzinárodné projekty, veľa mimoškolských aktivít, športových súťaží a krúžkov, školský časopis, televízia, rádio a spevácky súbor.

Učitelia využívajú moderné učebné pomôcky a informačno-komunikačné technológie vo výučbe/ ITA Bardejov.

“Staňte sa fanúšikom Facebookovej stránky”

4-ročné gymnázium (7902 J)

  • v 3. a vo 4. ročníku je určitý počet hodín týždenne určený na výuku voliteľných predmetov a seminárov
  • vo všetkých ročníkoch sa študenti zúčastňujú na stredoškolskej odbornej činnosti, olympiádach, súťažiach,
  • individuálny prístup

“Staňte sa fanúšikom časopisu Gymoš na Facebooku”

Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov
Učebňa fyziky
Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov
Fitness

YouTube video 1

Youtube video 2

Ing. Peter Dulenčin, PhD.
riaditeľ školy

Uchyť ponuku

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
Zavolajte nám.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!