JOURNAL miFI

JOURNAL miFI - info brožura/ časopis pre žiakov Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.

JOURNAL Mesiac
JOURNAL miFI 08/2019 AUGUST 2019
JOURNAL miFI 09/2019 SEPTEMBER 2019, strana 2
JOURNAL miFI 10/2019 OKTÓBER 2019, strana 2
AUGUST

Hot.Spot, Mifáci, miFI-5G, miFI-2.4G, Nová stránka miFI NET, QR Kód.

Journal miFI, august 2019

SEPTEMBER

miFI prvé výročie, miRB, miAP, New generation of Network, RouterBoard 1100AHx4, miFI CENTRUM, miFI-2.4G, miFI-5G, VIP, 1Gbps.

Journal miFI, september 2019

OKTÓBER

Hotspot, Mikrotik Radius, CAPsMAN, UserMAN, AP

Journal miFI, október 2019

Školské udalosti

Nový školský rok 2019/2020.

ZAČALI SME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Úspechy a ocenenia

STRAVOVANIE

Školská jedálen Hasppo, ceny stravných lístkov od 2. septembra 2019.

ŠTIPENDIUM

Štipendiá v školskom roku 2019/2020.

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory