Ako sa pripraviť na prijímacie skúšky?

Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na gymnáziu Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5 v Bardejove.

PRÍPRAVNÝ KURZ

Získaj informácie

09.03.2020, 1. stretnutie SJL o 14:15

12.03.2020, 1. stretnutie MAT o 14:15

20.04.2020, 2. stretnutie SJL o 14:15

23.04.2020, 2. stretnutie MAT o 14:15

BARDEJOV, prípravný kurz

Prípravný kurz na prijímacie skúšky pre šk. rok 2020/21 Gymnázium pri SŠ J. Henischa Bardejov

Pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na našom gymnáziu, organizujeme prípravný kurz v nasledujúcich termínoch:

MAREC

APRÍL

Žiaci získajú cenné informácie a nasmerovanie, ako sa pripraviť na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať 11. a 14. mája 2020.

Svoj záujem potvrďte zaslaním e-mailu s menom a priezviskom záujemcu na adresu: ssjhbj@slovanet.sk

alebo telefonicky na tel. číslo 054 48 61 950.

Link na prípravný kurz.

MÁJ

Moderné vzdelávacie metódy. IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie.

Nový model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Ponuka vzdelávania Prijímacie konanie

“Už voľbou strednej školy totiž nasmerujeme svoje ďalšie možnosti”

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!