Prednášky a Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ

Registrácia: Od: 31.10.2019 (10:34) do: 21.11.2019 (10:34)

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)

Anotácia: Popularizačné prednášky budú zabezpečovať experti z firiem - špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Fecková, beata.feckova@upjs.sk
Lektor/poradca: RNDr. Danka Bruothová, PhD., Ing. Miroslav Biňas, PhD.
Počet účastníkov (min-max): 0 - 8
Registrácia: Od: 31.10.2019 (10:34) do: 21.11.2019 (10:34)
Termín: Od: 22.11.2019 (08:00) do: 06.12.2019 (14:45)
Cieľová skupina: učitelia SŠ - Programovateľné mikroprocesorové systémy (Arduino, Micro:bit, Raspberry Pi, ESP32).
Poznámka:
Cieľom je zatraktívniť programovanie a ukázať jeho praktické využitie na programovaní mikroprocesorových systémov so senzormi. Jednotlivé aplikácie budú postavené na cenovo prístupných elektronických programovateľných zariadeniach (Raspberry Pi) so širokou paletou rozširujúcich senzorov (senzor pohybu, vlhkomer, teplomer, ...). Pre ovládanie senzorov a spracovanie dát použijeme programovací jazyk Python.

Stretnutia:

Od: 22.11.2019 (08:00), do: 22.11.2019 (14:45), Učebňa 1, RNDr. Danka Bruothová, PhD., Prezenčné

Od: 29.11.2019 (08:00), do: 29.11.2019 (14:45), Učebňa 1, RNDr. Danka Bruothová, PhD., Prezenčné

Od: 06.12.2019 (08:00), do: 06.12.2019 (14:45), Učebňa 1, RNDr. Danka Bruothová, PhD., Prezenčné

Miestnosť: Učebňa 1
Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5, 08501 Bardejov

Projekt ITA

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!