IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Vedecké laboratórium SciLab/ Science LAB na Spojenej škole Juraja Henischa Pripomenutie Pripomenutie

SciLab/ ScienceLab projekt NP ITA, vedecké laboratórium

Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania - Národný projekt (NP)

V rámci projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sme ako IT Akadémia partner získali z projektu IT ScienceLab.

Ciele NP ITA

Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

SciLab oblasti

Fyzika, Biológia, Chémia, Informatika, Geografia, Krúžky so zameraním na IT, Tvorba a prezentácia dát, Programovanie mobilných zariadení, Informatika v prírodných vedách a matematike....

Naša škola je IT Akadémia Partner

IT Akadémiapartner
IT akadémia partner
ITA ESF EFRR OPĽZ

EURÓPSKA ÚNIA, Európsky sociálny font, Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program ľudské zdroje

IT Akadémia

Moderné vyučovanie je v plnom prúde, nový spôsob

IT Akadémia

Moderná vzdelávacia inštitúcia, škola 21. storočia

IT Akadémia

Informatika, Amavet, využitie voľného času

IT Akadémia

Školenie učiteľov, školiteľka v programe Raspberry PI Daniela Bruothová

WorkShop1 WorkShop2 WorkShop3
Automatizácia

360 Discover 01

Automatizácia

360 Discover 02

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!