STUDY HERE

A genuine Slovak school experience in the heart of Europe.

AKTUALITY 2020

ŠKOLSTVO

Vzdelávanie, vzdelanie

Aktuality zo školstva, školské aktuality, správy k téme

Téma: školstvo

Tu nájdete svoj prehľad noviniek z časovej osi

Spojená škola v Bardejove ponúka vynovené študijné a učebné programy - vzdelávanie v 21. storočí v rámci projektu IT Akadémia.

Pokyny Prešovského samosprávneho kraja

OZNAM
z dôvodu preventívnych opatrení pred koronavírusom sa neuskutočnia plánovane rodičovské združenia a sú obmedzené návštevy na školách zo strany rodičov a verejnosti. Taktiež sa ruší prípravný kurz 12. 03. 2020 pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na našom gymnáziu.

So začiatkom školského roka sa prvákom na stredných školách začína nové obdobie v ich študentskom živote. Prečítajte si KRITÉRIÁ prijatia do našej školy, učebné a študijné odbory a prijímačky.

Záujem zo strán firiem o absolventov technických odborov je veľký. IT, elektrotechnika, strojárstvo, stavbárstvo, dvojročné, trojročné, štvorročné programy.

STEAM EXTERNÉ SKÚŠKY

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

12. MAR 2020 Tlačová správa
PSK prijíma radikálne opatrenia. Týkať sa budú škôl, dopravy i sociálnych zariadení

„Chcem vyzvať všetkých občanov Prešovského kraja, aby si nemýlili karanténu s voľnočasovými aktivitami. Nasledujúce dni majú byť časom, kedy budeme od seba separovaní. Opatreniami môžeme predísť situácii, ktorá nastala v Taliansku. Buďme preto disciplinovaní,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

9. MAR 2020 Pokyny PSK
Pokyny Prešovského samosprávneho kraja

Koronavírus na Slovensku a prevencia v Prešovskom samosprávnom kraji.

6. MAR 2020 Prvý prípad
Koronavírus je na Slovensku

Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad koronavírusu. Usmernenie k šíreniu koronavírusu

3. MAR 2020 PDF
Študijné a učebné odbory v Bardejove

Možnosti štúdia v Bardejove v školskom roku 2020/2021. Je čas vybrať si strednú školu.

2. MAR 2020 Prijímacie skúšky
Kritériá prijatia do školy

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu a trojročného vzdelávacieho programu. Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2020/21 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra pre študijné odbory. Uchádzači sa prijímajú bez prijímacích skúšok podľa priemeru známok zo ZŠ za 6.-9.ročník až po stanovený počet žiakov, ktorý je možné prijať pre príslušný odbor.

2. MAR 2020 Usmernenie
Usmernenie MŠVVaŠ - Koronavírus

V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia.

1. MAR 2020 Video vimeo
Ako funguje maturitná skúška. Ako prebieha maturitná skúška?

Ako sa majú maturanti v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.

1. MAR 2020 DALAS
Meranie teploty

Meranie, spracovanie, zobrazenie hodnôt teploty v mesiaci marec.

29. FEB 2020 COVID-19
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Často si umývajte ruky mydlom a vodou. Pri kašli si zakrývajte ústa a nos vreckovkou

29. FEB 2020 JAR na východe
Žiakom na východnom Slovensku sa začnú v pondelok jarné prázdniny

Bardejov na východe Slovenska: Východ Slovenska sa pripravuje na jarné prázdniny. Žiaci na východe Slovenska v Košickom a Prešovskom kraji, si oddýchnu od školy v termíne od 2. do 6. marca. Vyučovací proces sa im začne v pondelok 9. marca.

29. FEB 2020 Elektrotechnik
Študuj, PRACUJ a ZARÁBAJ! A po škole máš miesto isté!

2020/2021: Externé a denné štúdium. Plán počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé odbory. „Pán kolega“ je čas na podanie žiadosti, nezmeškaj.

Kam zo základnej školy?

2020/2021: Prijímacie skúšky čakajú všetkých žiakov, ktorí si vyberú odbor s maturitou. Ostatní uchádzači sú prijatí bez skúšok.

26. FEB 2020 Prijímacie skúšky
Ako sa pripraviť na prijímacie skúšky?

Pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na našom gymnáziu, organizujeme prípravný kurz v nasledujúcich termínoch. Prípravný kurz na prijímacie skúšky pre šk. rok 2020/21 Gymnázium.

22. FEB 2020 Pre vaše deti
Rozhodnite o Vašich 2%!

Rozhodnite o Vašich - 2% z daní a darujte ich svojim deťom. Nenechajte prepadnúť svoje 2 % z daní a darujte ich vlastným deťom. Vzdelávame Slovensko.

21. FEB 2020 Gymoš
Gymoš a prváci gymnázia v Televízii Markíza

Možnosti, ktoré nezažije mnoho ľudí.. Dnes sme v Televízii Markíza strávili dve hodiny v spoločnosti Patrika Hermana, úžasného človeka, ktorý je s Gymošom prakticky od jeho vzniku.

7. FEB 2020 Externisti
Externé pomaturitné štúdium

Externé štúdium popri zamestnaní, ponuka vzdelávania pre školský rok 2020/21. Pracuješ v zahraničí? Na Slovensku? Chceš si doplniť vzdelanie?

5. FEB 2020, 6. FEB 2020 GS 2020
E-MATURITA 2020 Generálna skúška 5. a 6. február 2020

Žiaci si preverili svoje vedomosti a vyskúšali si elektronické testovacie prostredie e-Test.

28. JAN 2020, 29. JAN 2020, 30. JAN 2020 ZLATÉ DNO
Siahni na remeslo 2020

Cieľom akcie je, aby si žiaci základných škôl, ich rodičia a záujemcovia o štúdium prezreli vybavenie jednotlivých pracovísk a prakticky si odskúšali technické zariadenia, prístroje, stroje, nástroje a náradia na pracoviskách, a tak sa lepšie zorientovali v odboroch našej školy.

16. JAN 2020, 17. JAN 2020 MILAN
MILAN ERASMUS+ SLOVAKIA

Tretie projektové stretnutie projektu Erasmus + pod názvom MILAN na Slovensku. Hlavným cieľom projektu MILAN je vypracovanie inovatívneho školiaceho kurzu v oblasti využívania virtuálnej reality a rozšírenej reality vo výučbe robotiky a automatizácie.

2. JAN 2020 TI 4
Project TI 4 EU

Erasmus + je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Programové obdobie 1.10.2019 - 31.10.2021. Projekt Technológia pre priemysel 4 pre učiteľov a školiteľov odborného vzdelávania.

Moderné vzdelávacie metódy. IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie.

Nový model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Ponuka vzdelávania Prijímacie konanie

“Už voľbou strednej školy totiž nasmerujeme svoje ďalšie možnosti”

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!