Prezentácia školy

Prezentácia školy

1. septembra 2003 bol škole udelený čestný názov Juraja Henischa.

Riaditeľ školy
Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Informácie o možnostiach štúdia

Informácie o možnostiach štúdia

Študijné a učebné odbory.

Nový Mechanik mechatronik
od šk. r. 2017/2018.

Školský časopis Gymoš

Školský časopis Gymoš

Vieme, čo sa deje na našej škole. Archív čísiel.
Gymoš najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky.

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

KRITÉRIÁ

Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove určuje tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka.

INFO
mechanik nastavovač

mechanik nastavovač

Programátor a osluha NC a CNC strojov.

INFO
mechanik mechatronik

mechanik mechatronik

Nový študijný odbor

INFO
Pomaturitné štúdium

pomaturitné štúdium

2. ročné štúdium pre absolventov Gymnázii, SOŠ, bakalárske štúdium a vysoké školy.

INFO

Maturitný štvrtok
Thomas Puskailer Po Slovensk(i)y Tour
Spišský Jeruzalem kultúrno-duchovný festival
SÚVISLOSTI histórie Bardejov
Rusínsky Festival Svidník 2017

Študijné voľno - SOŠp: I.A, I.B, I.E, III.C, III.D - GYM: I.G, I.H, II.G, II.H

Bardejov 25. Máj/ udalosti, akcie.

Váš partner

Škola je zapojená do projektu RUSOS, ERASMUS +
- Robotika pre učiteľov stredných škôl

  • RUSOS
  • RUSOS
  • RUSOS
  • Disemninačný seminár

Máte otázky?

Zavolajte Tel: 0544861950, fax: 0544861960