SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA

Škola tretieho tísicročia v Bardejove. Sme na východe, najbližšie k vám.


Škola pozostáva z dvoch organizačných zložiek: Gymnázium, Slovenská 5 (Dolné gymko) a Stredná odborná škola Polytechnická, Slovenská 5.

Ponuka vzdelávania Priprav sa na Prijímacie konanie 13. a 16. máj.

Organizácia prijímania na vzdelávanie na stredných školách - Prihlášky na stredné školy.

Špojená škola Juraja Henischa na Slovenskej ulici v Bardejove inovuje v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy.

Spojená škola Juraja Henischa, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“.

Otestuj svoje vedomosti v autooprávarenstve. Nauč sa komunikovať - osvoj si puTTY!. Tréning - Testy.

Coursevo je pokročilá e-learningová multimediálna platforma. Coursevo sa používa v akademickom prostredí a v rôznych výskumných projektoch.

Vzdelávanie a príprava pre trh práce - učiť sa, pracovať a zarábať/ DUÁLNE VZDELÁVANIE.

Vzdelávanie a príprava na vysoké školy - učiť sa, hrať sa, programovať/ INTELIGENCIA a UMELÁ INTELIGENCIA.

Automatizuj veci a uvidíš skvelé vecí - Internet Vecí (IoT).

Premýšľaj, napreduj, premieňaj - KAM po STREDNEJ.

E-Tabuľa/ O.V.S Prenájom nebytových priestorov majetku PSK - KANCELÁRSKE PRIESTORY.

PRVÉ vysielanie DRUHÉ vysielanie

Súťaž 3D TLAČ: Mechanik mechatronik: Matúš Hoffej postúpil na Celoštátne kolo, ktoré sa koná 21.3.2019 v CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 25.

Mechatronici
Štipendium na univerzite
Ako meráme teplotu?
Aktuálna teplota

Školský IoT projekt na meranie vonkajšej teploty. Doteraz sme zazamenali 192821 údajov.

Plachetnica Meteostanica mechanik elektrotechnik
Každý v škole má internet
Mi Akadémia

Školská sieť miFI, Mikrotik, mAP, cAP, wAP, RB1100AHx4, usermanager...

MI Academy miFI mechanik počítačových sietí
Neprehliadnite
Zabudnutá história

Mníchov - školský prieskum

IoT&Škola

ZAČAŤ KÓDOVAŤ

IoT

Internet vecí

eBeam Smartpen
eBeam smartpen

Pero už nepotrebuješ. Vyjadri svoje nápady spôsobom, ktorý je pre teba zmysluplný. Vedz, že všetko, čo píšeš, je zachytené digitálne, uložené a organizované.

SŠ J. HENISCHA, digitálna škola

Víťazka
Tretiačka Natália Šitárová

Víťazka Okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii tretích a štvrtých ročníkov gymnázií.

Blahoželáme

Maturitná skúška, e-test, e-maturita
Maturitná skúška

Offline forma maturitnej skúšky EČ a PFIČ - SJL - 12. marca 2019 (utorok), CUJ - 13. marca 2019 (streda), MAT - 14. marca 2019 (štvrtok).

Maturita 2019

IT AKADÉMIA
Nové moderné oblasti vzdelávania

Nový model vzdelávania a prípravy mladých ľudí.

SŠ J.HENISCHA, Slovenská 5, Bardejov

PI AKADÉMIA
Inovácia vzdelávania

Raspberry Pi, Arduino, programovateľné dosky, snímače, senzory, kamery, automatizácia.

SŠ J.HENISCHA, Slovenská 5, Bardejov

[No canvas support]

Partneri školy

Operačný program: 312000
Narodný projekt

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Partner
Ľudské zdroje
Európska komisia

Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. OP ĽZ.

Partner
IROP
Integrovaný regionálny operačný program

Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám. Investovanie do vzdelania.

Partner
GMT projekt
Zvýšenie počtu žiakov v Bardejove na praktickom vyučovaní

Zmluva o dielo

Partner
Čestné uznanie
Čestné uznanie Award

SŠ J.HENISCHA, Slovenská 5, Bardejov

Stiahnuť ponuku vzdelávania (PDF 647KiB)

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!