PORADOVNÍK SKÚŠOK 2018

14. máj a 17. máj 2018

Výsledky prijímacích skúšok
Gymnázium a SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov.
Pripravte si kód uvedený v pozvánke.
Gymnázium

SOŠ polytechnická
V prípade neprijatia podajte odvolanie.
Zápis na školu od 21.5. do 25.5.2018.
šk. rok 2018/2019

Blahoželáme. Ďakujeme