Informácie o možnostiach štúdia

Informácie o možnostiach štúdia

Študijné a učebné odbory.

Nové informácie 72 strán/ PDF
od šk. r. 2018/2019

Zistiť viac
Prezentácia školy

Prezentácia školy

1. septembra 2003 bol škole udelený čestný názov Juraja Henischa.

Riaditeľ školy
Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Školský časopis Gymoš

Školský časopis Gymoš

Vieme, čo sa deje na našej škole. Archív čísiel.
Gymoš najvyššie ocenenie.

Zistiť viac
KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

KRITÉRIÁ

Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove určuje tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka.

Zistiť viac
Odrazy

Odrazy

Andrzej Wajda - film

Zistiť viac/ #myModal695
Svetový deň vody: Príroda pre vodu

Svetový deň vody: Príroda pre vodu

Témou Svetového dňa vody 2018 je „Príroda pre vodu“

Zistiť viac/ #myModal696

Bardejov 22. Marec/ udalosti, akcie.

Váš partner

Škola je zapojená do projektu RUSOS, ERASMUS +
- Robotika pre učiteľov stredných škôl

  • RUSOS
  • 777. výročie Mesta Bardejov

DUÁLNE VZDELÁVANIE BARDEJOV

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste
za prosperitou.

  • Dualne vzdelávanie

  • Ocenenie

Máte otázky?

Zavolajte Tel: 0544861950, fax: 0544861960

Riaditeľ školy: Ing. Peter Dulenčin, PhD.