SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA

Škola tretieho tísicročia v Bardejove. Sme na východe, najbližšie k vám.


Škola na Slovenskej 5 pozostáva z dvoch organizačných zložiek: Gymnázium (Dolné gymko) a Stredná odborná škola polytechnická.

II. Kolo prijímacích skúšok

Nenaplnený počet miest, ROZHODNUTIE

KRITÉRIÁ

SOŠ polytechnická

Výsledok prijímacieho konania

16. máj, Gymnázium, SOŠ polytechnická

Skúšky: Odvolanie

16. máj, Slovenská 5

„V prírode nič neexistuje.“ Deň Zeme 2019 - 22. apríl

Ak teraz nebudeme konať, zánik môže byť najtrvalejším odkazom ľudstva. #DeňZeme2019

Dotazník pre absolventov školy 🚗Školský poriadok.
7. jún PG rada 3. ročníky, Záverečné skúšky 17. jún písomná časť, 17. jún, 18. jún praktická časť, 18. jún prijímacie skúšky II. kolo, 20. jún, 21. jún ústna časť, 24. jún PG rada II. polrok, 27. jún Hodnotiaca PG. rada.
Zváračská škola č. 208, zvárač Bardejov
Zvárač

Ponúkame zváračské kurzy/ Zváračská škola č. 208 ako jediná zváracia škola na Slovensku vlastní trenažér zvárania.

Zavolajte

Aktualizované 19.4.2019

Obedy, obedujeme v Bardejove
Obedujeme

Jedáleň Hasppo - jedálny lístok.

Zavolajte

Aktualizované 19.4.2019

Rekvalifikačné štúdium, pomaturitné štúdium, prihláška
REKVALIFIKÁCIA

Čo robiť, ak ťa neprijali na vysokú školu? - pomaturitné štúdium. Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou.

Zavolajte

Aktualizované 19.4.2019

Nadchádzajúce udalosti

BLOG-g

so 20.7
2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ My sme východ

Čeky Band 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣

št 22.8
Jarmok Bardejov 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣

Jarmok 2019, 48. Bardejovský jarmok


Zlaté Štúrovo pero, ktoré porota udeľuje za dlhodobo mimoriadne vysokú úroveň časopisu a ktoré je najvyšším ocenením súťaže Štúrovo pero. Školský časopis Gymoš.

Štúrovo pero
ŠTÚROVO PERO 2019: GYMOŠ AKO PRVÝ V HISTÓRII TRETÍKRÁT ZLATÝ NA ŠTÚROVOM PERE!!!

Zvolen 12. a 13. apríl 2019. Počas deviatich rokov existencie Gymoš získal tridsaťpäť ocenení na všetkých súťažiach na Slovensku.

Za Gymoš a za školu
ZA GYMOŠ A ZA ŠKOLU!!!

Neberte nám gymnázium!

Integrovaný regionálny operačný program

Spojená škola Juraja Henischa, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“.

Vyberte si zo štyroch hlavných jedál alebo zo štyroch objednávok/ Jedálny lístok - Jedáleň Hasppo.

Vzdelávanie a príprava pre trh práce - učiť sa, pracovať a zarábať/ DUÁLNE VZDELÁVANIE.

Vzdelávanie a príprava na vysoké školy - učiť sa, hrať sa, programovať/ INTELIGENCIA a UMELÁ INTELIGENCIA.

Automatizuj veci a uvidíš skvelé vecí - Internet Vecí (IoT).

Premýšľaj, napreduj, premieňaj - KAM po STREDNEJ.

E-Tabuľa/ O.V.S Prenájom nebytových priestorov majetku PSK - KANCELÁRSKE PRIESTORY.

TVGymoš Vysielanie: PRVÉ DRUHÉ TRETIE IT akadémia

Štipendium na univerzite
Ako meráme teplotu?
Aktuálna teplota

Školský IoT projekt na meranie vonkajšej teploty. Doteraz sme zazamenali 201816 údajov.

Plachetnica Meteostanica mechanik elektrotechnik
Každý v škole má internet
Mi Akadémia

Školská sieť miFI, Mikrotik, mAP, cAP, wAP, RB1100AHx4, usermanager...

MI Academy miFI mechanik počítačových sietí
Neprehliadnite
Zabudnutá história

Mníchov - školský prieskum

IoT&Škola

ZAČAŤ KÓDOVAŤ

IoT

Internet vecí

eBeam Smartpen
eBeam smartpen

Pero už nepotrebuješ. Vyjadri svoje nápady spôsobom, ktorý je pre teba zmysluplný. Vedz, že všetko, čo píšeš, je zachytené digitálne, uložené a organizované.

SŠ J. HENISCHA, digitálna škola

Zváračská škola č. 208
Zváračská škola č. 208

Aktuálna ponuka kurzov.

Základné kurzy zvárania

Školenie Alcaplast
Školenie Alcaplast

Naši študenti 4. ročného odboru mechanik stavebno inštalačných zariadení a 3. ročného odboru inštalatér.

ALCAPLAST

Erasmus+ Coursevo
Erasmus+

Projekt MILAN, Coursevo sa používa v akademickom prostredí a v rôznych výskumných projektoch.

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET in Advanced Manufacturing Programme Erasmus+

Modernizácia
Modernizácia

Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SŠ J. Henischa v Bardejove. Učebňa technického kreslenia, učebňa CNC robotika, učebňa elektrického merania a elektrotechniky, učebňa automobilovej techniky, dielňa CNC a robotiky, autodielňa, prednášková miestnosť, sociálne zariadenia.

Kvalitná vzdelávacia inštitúcia

Nové moderné oblasti vzdelávania
Nové oblasti vzdelávania

Nový model vzdelávania a prípravy mladých ľudí. Raspberry Pi, Arduino, programovateľné dosky, snímače, senzory, kamery, automatizácia.

Nové moderné oblasti vzdelávania

Teplota teraz v Bardejove
TEPLOTA TERAZ V BARDEJOVE

DIGITEMP

IoT, digitálny termometer DS18B20

IT AKADÉMIA
Štyri aktuálne a moderné oblasti odborného zamerania

Potreby praxe v IT sektore

SŠ J.HENISCHA, Slovenská 5, Bardejov

Partneri školy

Operačný program: 312000
Narodný projekt

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Partner
Ľudské zdroje
Európska komisia

Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. OP ĽZ.

Partner
IROP
Integrovaný regionálny operačný program

Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám. Investovanie do vzdelania.

Partner
GMT projekt
Zvýšenie počtu žiakov v Bardejove na praktickom vyučovaní

Zmluva o dielo

Partner
Čestné uznanie
Čestné uznanie Award

SŠ J.HENISCHA, Slovenská 5, Bardejov

Stiahnuť ponuku vzdelávania (PDF 647KiB)

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!