Zmluvy, objednávky, faktúry

Zverejňovanie v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., a v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty od 1.5.2013 sú uverejňované na http://psk-dokumenty.assecosolutions.sk/42035261/

Najzaujímavejšie

Suhrnné správy 2016

Výzva/ Kotol

Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PDF (138 KB): Výmena kotla

Výzva/ Oprava kotolne v dielniach PV

Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PDF (138 KB): Oprava kotolne v dielniach PV

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2016/2017.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM