SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, SLOVENSKÁ 5, BARDEJOV

Žiaci a rodičia

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

 • Gymnázium
  Bardejov

  Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2018/19 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
 • KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA, 4-ROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 • Pozrieť kritériá
  129 KB
 • SOŠ polytechnická - študijné odbory

  Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2018/19 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
 • KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, 4-ROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 • Pozrieť kritériá
  115 KB
Najzaujímavejšie
 • SOŠ polytechnická - učebné odbory

  Uchádzači sa prijímajú bez prijímacích skúšok podľa priemeru známok zo ZŠ za 6.-9.ročník až po stanovený počet žiakov, ktorý je možné prijať pre príslušný odbor.
 • KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 • Pozrieť kritériá
  237 KB
 • Školský poriadok

  práva a povinnosti
 • Prevádzka a vnútorný režim školy
 • Pozrieť
 • Zváračský preukaz

  Škola č. 208
 • široký výber kurzov
 • Pozrieť
Najzaujímavejšie
 • KONTAKT

  riaditeľ
 • Ing. Peter Dulenčin, PhD.
 • Pozrieť
 • Nastavovač

  4/roky
 • maturitné vysvedčenie
 • výučný list
 • 2411 K
 • Mám záujem
 • Počítače

  4/Roky
 • maturitné vysvedčenie
 • výučný list
 • 2682 K
 • Mám záujem
zaujímavé
 • Elektrotechnik

  4/Roky
 • maturitné vysvedčenie
 • výučný list
 • 2697 K
 • Mám záujem
 • Stavebníctvo

  4/Roky
 • maturitné vysvedčenie
 • výučný list
 • 3658 K
 • Mám záujem

Teraz/ Dnes

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

 • Školský rok 2017/2018.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov