DUÁLNE VZDELÁVANIE

Spojená škola J. Henischa v duálnom systéme vzdelávania s firmami - KAMAX, GOHR s.r.o


Žiaci, zarábajte počas štúdia.

Stiahnuť ponuku

GOHR s.r.o.

Milí rodičia, zabezpečte Vašim deťom úspešný štart do budúcnosti a využite príležitosť štúdia na technológiami nabitej strednej odbornej škole. Spoločnosť GOHR s.r.o. v spolupráci so Strednou odbornou školou polytechnickou vstupuje od školského roku 2018/2019 do systému duálneho vzdelávania.

Pre absolventov 9. ročníkov základných škôl otvára odbory:

4 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,

4 2411 K mechanik nastavovač.

Duálne vzdelávanie v spoločnosti GOHR s.r.o. znamená pre žiaka odborné vzdelávanie priamo v podniku, podnikové štipendium, odmenu za produktívnu prácu a hmotné zabezpečenie zo strany zamestnávateľa a začlenenie do budúceho pracovného kolektívu zamestnávateľa.

Stiahnuť ponuku

KAMAX

PODPORUJEME VZDELÁVANIE A ROZVOJ MLADÝCH.

Ponúkame Ti:

Praktickú prípravu v nadnárodnej spoločnosti KAMAX, moderné technológie, motivujúce pracovné prostredie, podnikové štipendium od 40€ do 100€ mesačne, odmenu za produktívnu prácu 3€/hod. (3. a 4. ročník), pracovné oblečenie a stravu na pracovisku, po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta, brigádnickú prácu počas prázdnin.

Ponúkame štúdium v duálnom systéme v odboroch:

2611 K mechanik nastavovač

2697 K mechanik elektrotechnik

Stiahnuť ponuku

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!