KRITÉRIÁ

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA pre Gymnázium, SOŠ polytechnická

Ponuka vzdelávania Prijímacie skúšky 2021

Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2021/2022 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra pre študijné odbory.

Prihlášky na stredné školy

Uchádzači sa prijímajú bez prijímacích skúšok podľa priemeru známok zo ZŠ za 6.-9.ročník až po stanovený počet žiakov, ktorý je možné prijať pre príslušný odbor.

Kritériá
Kritériá
Kritériá

Stiahnuť kritériá Gymnázium

Kritériá
Kritériá
Kritériá

Stiahnuť kritériá SOŠ polytechnická

Kritériá

Stiahnuť kritériá SOŠ polytechnická

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!