Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


skola:prijimacie_konanie_v_sk._roku_2021:2021

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol takto prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

Termíny

  • a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  • b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
TermínDátumGymnazium SOŠ polytechnická
1. 3. máj 2021 7:45 8:15
2. 10. máj 2021 7:45
2. 11. máj 2021 7:45

Informácie o škole a prijímacích skúšok

Výsledky prijímačiek

Predstavenie školy

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Pomaturitné štúdium

:!: Pomaturitné štúdium

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 4 / Včera: 1, Doteraz: 665

¯\_(ツ)_/¯

Diskusia

Napíšte váš komentár. Wiki syntax povolená:
 
skola/prijimacie_konanie_v_sk._roku_2021/2021.txt · Posledná úprava: 29/04/2021 13:47 od aix150