Súťaž 3D TLAČ

Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti 3D modelovania, spracovanie modelov a následnej tlači objektov.


Mechatronici na celoslovenskom finále

Ponuka vzdelávania

Celoštátne kolo

Mechatronik – ovláda problematiku základov mechanických sústav, dokáže riešiť problémy realizácie mechatroniky, má znalosti o mechanických a elektronických komponentoch a moduloch, teórie riadenia a informatiky.

Súťaž podporovaná v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie".

Z každého kraja postupuje súťažiaci s najvyšším počtom bodov.

Obsah súťaže:
Súťažné úlohy školského a celoštátneho kola budú pozostávať z viacerých častí.

  1. vytvorenie 3D modelu na základe fyzického objektu alebo technického výkresu
  2. modelovanie na základe zadanej témy
  3. 3D tlač:
  4. príprava modelu na tlač
  5. popis nastavenia tlače pre konkrétny model
  6. finálny produkt vo formáte STL a GCODE.

2019

Matúš Hoffej

- mechanik mechatronik, Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov, PSK.

2. ročník súťaže 3D TLAČ. Informácie o súťaži nájdte na stránke itakademia.sk.

CELOŠTÁTNE KOLO 3D TLAČ
Celoštátne kolo 3D TLAČ 2019

Matúš Hoffej 2019

-

CELOŠTÁTNE KOLO 3D TLAČ
Celoštátne kolo 3D TLAČ 2019

Matúš Hoffej 2019

-

CELOŠTÁTNE KOLO 3D TLAČ
Celoštátne kolo 3D TLAČ 2019

Matúš Hoffej 2019

Matúš

CELOŠTÁTNE KOLO 3D TLAČ
Celoštátne kolo 3D TLAČ 2019

Matúš Hoffej 2019

Finále

CELOŠTÁTNE KOLO 3D TLAČ
Celoštátne kolo 3D TLAČ 2019

Matúš Hoffej 2019

ryba

CELOŠTÁTNE KOLO 3D TLAČ
Celoštátne kolo 3D TLAČ 2019

Matúš Hoffej 2019

žabka

CELOŠTÁTNE KOLO 3D TLAČ
Celoštátne kolo 3D TLAČ 2019

Matúš Hoffej 2019

Lebka

3D printer

3D TLAČ

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!