PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Inovácia vzdelávania na Gymnáziu a SOŠ polytechnickej v Bardejove.


Maturitné vysvedčenie, maturitné vysvedčenie + výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške + vyučný list, rekvalifikácia: druhé maturitné vysvedčenie z odborných predmetov + výučný list.

Stiahnuť ponuku Kritériá prijatia

Rozhodovanie pri výbere budúceho povolania nie je jednoduché. Už voľbou strednej školy totiž nasmerujeme svoje ďalšie možnosti. Predkladáme Vám pomôcku informujúcu o študijných a učebných odboroch, ktoré majú v sieti Gymnázium a Stredná odborná škola polytechnická – organizačné zložky Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove.

Spojená škola J. Henischa - org. zložka: Gymnázium

Slovenská 5
GYMNÁZIUM

7902 J gymnázium

Prijímacie konanie

IT AKADÉMIA, PI AKADÉMIA
NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Informatika a IKT

Bádať v škole
VEDECKÉ LABORATÓRIUM

SCIENCElab - jediné v okrese Bardejov

Vedecko-technické projekty
KLUB AMAVET

Nanotechnológie, elektronické obvody, arduino, raspberry

Spojená škola J Henischa - org. zložka: Stredná odborná škola polytechnická

Slovenská 5
SOŠ polytechnická

Elektrotechnika, strojárstvo, stavbárstvo

Prijímacie konanie

4. ročné štúdium
MATURITNÉ VYSVEDČENIE
VÝUČNÝ LIST
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

3. ročné štúdium
VÝUČNÝ LIST

2. ročné štúdium
Nadstavbové štúdium

Maturitné vysvedčenie

Pomaturitné štúdium

Maturitné vysvedčenie + výučný list

Odbory a študijné programy

4-ročné odbory
(maturitné vysvedčenie + výučný list)

2411 K mechanik nastavovač,
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,
2679 K mechanik mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik
3658 K mechanik počítačových sietí
3682 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení,

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ:
- výučný list
- maturitné vysvedčenie

3-ročné odbory
(výučný list)

2487 H 01 autoopravár – mechanik,
2487 H 02 autoopravár – elektrikár,
3678 H inštalatér.

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ:
- výučný list
- vysvedčenie o záverečnej skúške

2-ročné nadstavbové štúdium
(maturitné vysvedčenie)

3757 L dopravná prevádzka,
2675 L elektrotechnika,
3659 L stavebníctvo n.š.

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ:
- maturitné vysvedčenie

2-ročné pomaturitné štúdium
(maturitné vysvedčenie + výučný list)

2411 N mechanik nastavovač,
2682 N mechanik počítačových sietí,
2697 N mechanik elektrotechnik p.š.

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ:
- výučný list
- maturitné vysvedčenie z odborn7ch predmetov

Doklady o získanej kvalifikácií:

Maturitné vysvedcenie
Výpis/ Vysvedčenie

Za I. polrok vydávame výpis známok, v II. polroku vysvedčenie za I. a II. polrok

Doklady

Výučný list
Výučný list

Po úspešnom ukončení štúdia získaš vyučný list

Doklady

V školskom roku 2018/19 škola spolupracovala s 62 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala reálnu prax pre našich žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

Stiahnuť ponuku (PDF 220 KB)

Dnešná moderná éra

IT akadémia

Modernizácia vzdelávania.

Inšpirované vami
Work&Study

Nový model vzdelávania,

Inšpirované 21. storočím
Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!