mifi4EU menu

mifi4EU SSID . Internet - hlavné centrum verejného života, voľný prístup k pripojeniu Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch.

Service Set Identifier

Názov siete, SSID (Service Set Identifier).

mifi4EU, SSID

Identifikátor bezdrôtovej školskej siete Wi-Fi je mifi4EU. Bardejov, Slovenská 5.

mifi4EU 2,4GHz, 5 GHz