mifi4EU menu

mifi4EU Projekt novej dimenzie v tejto ére sa začal realizovať v auguste 2018. Centralizácia správy bezdrôtovej siete. Škola prepojená s digitálnymi informáciami.

Nový unikátny projekt EÚ 2018 - 2020

O projekte

mifi4EU, projekt

Bezdrôtová Wi-Fi sieť je v dnešnej ére nevyhnutnosťou. Prvé zariadenia novej školskej Wi-Fi siete (miFi) boli inštalované v auguste 2018. Vyhľadajte SSID mifi4EU na ulici Slovenská 5.

CaPsMAN

mifi4EU, Mikrotik RB1100AHx

Správca systému riadeného prístupového bodu (CAPsMAN) umožňuje centralizáciu správy bezdrôtovej siete. Sieť pozostáva z niekoľkých „kontrolovaných prístupových bodov“ (CAP), ktoré poskytujú bezdrôtové pripojenie. CAPsMAN riadi konfiguráciu prístupových bodov.
Hotspot IP POOL range 192.168.88.2 - 192.168.89.254, 23 vysielačov
Centrálne riadené prístupové body: 1 x mAP2nD, 1 x hAP ac, 3 x wAP ac, 7 x cAP ac, 12 x 2.4 GHz vysielačov, 11 x 5 GHz vysielačov [admin@RB1100] /caps-man> /caps-man interface print
Flags: M - master, D - dynamic, B - bound, X - disabled, I - inactive, R - running
# NAME
0 M B 2G-AULA_cAP_1
1 M B 2G-Centrum_wAP_1
2 M B 2G-Hasppo_1_cAP-1
3 M B 2G-Hasppo_2_cAP-1
4 M B 2G-Informa4_wAP_1
5 M B 2G-Riaditel_cAP_1
6 M B 2G-Ucebna47_cAP_1
7 M B 2G-Vratnica_cAP_1
8 M B 2G-chodba17_cAP_1
9 M B 2G-hAP_ac_1
10 M B 2G-mAP2nD-1
11 M B 5G-AULA_cAP_1
12 M B 5G-Centrum_wAP_1
13 M B 5G-Informa4_wAP_1
14 M B 5G-Riaditel_cAP_1
15 M B 5G-Ucebna47_cAP_1
16 M B 5G-Vratnica_cAP_1
17 M B 5G-chodba17_cAP_1
18 M B 5G-hAP_ac_1
19 M B 5g-Hasppo 1-1
20 M B 5g-Hasppo 2-1
21 M B 5g-Autoskola
22 M B 2G-Autoskola

2.4 GHz
12:52:40 caps,info 2G-AULA_cAP_1: selected channel 2462/20/gn(30dBm)
12:52:40 caps,info 2G-Hasppo_1_cAP-1: selected channel 2412/20/gn(30dBm)
12:52:40 caps,info 2G-Hasppo_2_cAP-1: selected channel 2462/20/gn(30dBm)
12:52:40 caps,info 2G-Informa4_wAP_1: selected channel 2462/20/gn(30dBm)
12:52:40 caps,info 2G-Riaditel_cAP_1: selected channel 2462/20/gn(30dBm)
12:52:40 caps,info 2G-Ucebna47_cAP_1: selected channel 2432/20/gn(30dBm)
12:52:40 caps,info 2G-chodba17_cAP_1: selected channel 2472/20/gn(20dBm)
12:52:40 caps,info 2G-hAP_ac_1: selected channel 2412/20/gn(30dBm)
12:52:40 caps,info 2G-mAP2nD-1: selected channel 2447/20/gn(30dBm)
12:53:08 caps,info 2G-Vratnica_cAP_1: selected channel 2412/20/gn(30dBm)
12:53:30 caps,info 2G-Centrum_wAP_1: selected channel 2412/20/gn(30dBm)
12:53:30 caps,info 2G-Autoskola: selected channel 2412/20/gn(30dBm)

5 GHz
12:49:33 caps,info 5G-AULA_cAP_1: selected channel 5805/20-eeCe/ac(30dBm)
12:49:36 caps,info 5G-Centrum_wAP_1: selected channel 5180/20-Ceee/ac(17dBm)
12:49:40 caps,info 5G-Informa4_wAP_1: selected channel 5180/20-Ceee/ac(17dBm)
12:49:46 caps,info 5G-Riaditel_cAP_1: selected channel 5805/20-eeCe/ac(30dBm)
12:49:49 caps,info 5G-Ucebna47_cAP_1: selected channel 5240/20-eeeC/ac(17dBm)
12:49:55 caps,info 5G-Vratnica_cAP_1: selected channel 5180/20-Ceee/ac(17dBm)
12:50:01 caps,info 5G-chodba17_cAP_1: selected channel 5240/20-eeeC/ac(17dBm)
12:50:04 caps,info 5G-hAP_ac_1: selected channel 5805/20-eeCe/ac(30dBm)
12:50:10 caps,info 5g-Hasppo 1-1: selected channel 5220/20-eeCe/ac(17dBm)
12:50:16 caps,info 5g-Hasppo 2-1: selected channel 5785/20-eeCe/ac(30dBm)
12:50:16 caps,info 5g-Autoskola: selected channel 5785/20-eeCe/ac(30dBm)

23. AUG 2018

mifi4EU, projekt 23. august 2018

30. AUG 2018

mifi4EU, projekt 30. august 2018

3. SEP 2018

mifi4EU, projekt 3. september 2018

Od 3. septembra 2018 žiaci využívajú mobilné pripojenie na internet, novú školskú sieť miFI.