mifi4EU menu

mifi4EU Média Najnovšie informácie, realizácia, postupy, výstupy.

Novinky

Novinky

mifi4EU, news, Nové informácie o projekte mifi4EU.

Média

mifi4EU, digitalizácia Slovenska, digitálna škola

BEZPLATNÉ Wi-Fi - Projekt mifi4EU.
2018

23. AUG 2018, Prvé zariadenia Wi-Fi - miFi, nová školská sieť pre žiakov a učiteľov.

20. SEP 2018, Montáž, osadenie dátového rozvádzača v informatike 1. INF 1

29. NOV 2018, Montáž, osadenie dátového rozvádzača v informatike 3. INF 3

27. DEC 2018, Montáž, osadenie dátového rozvádzača v informatike 2. INF 2

2019

10. DEC 2019, jedáleň Hasppo Wi-Fi.

13. DEC 2019, zmena názvu siete SSID - mifi4EU.

2020

4. FEB 2020, Rozšírenie Wi-Fi do učební chémie a automobilov.

19. FEB 2020, Rozšírenie Wi-Fi do učebne č. 52 a na celú hornú chodbu.

2020, plánovaná rekonštrukcia informatiky č. 4 - INF 4, prepojenie s novými učebňami - CNC, mechatronika, odborná učebňa kreslenia, 3D tlačenia.

2020, Operátor SWAN - školský projekt dátových služieb Edunet s minimálnou šírkou prenosového pásma 400 Mbit/s, respektíve 200 Mbit/s.

mifi 4 EU - document XML mifi4EU.xml.

SVG mifi 4 EU - Logo projektu mifi4EU-logoEU.svg.