mifi4EU menu

mifi4EU Školská bezdrôtová sieť Wi-Fi v Bardejove na Slovenskej 5. Najnovšia a najmodernejšia technológia. „Prekročte hranicu poznania“

FREE TO BE

mifi4EU

mifi4EU, sieť

Wi-Fi sieť umožňuje študentom a učiteľom škôl prístup k internetu prostredníctvom dvanástich prístupových bodov Mikrotik. Nový názov SSID mifi4EU od decembra 2019.

mifi4EU Logo