PRIJÍMACIE KONANIE

Prvý a druhý termín prijímacích skúšok na stredné školy sa uskutoční 3. a 10. mája 2021.


Súčasťou prijímacieho konania Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, budú písomné prijímacie skúšky z predmetov: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, MATEMATIKA. Uchádzači o trojročné, nadstavbové a pomaturitné štúdium sú prijatí bez prijímacej skúšky.

Uchyť ponuku Kritériá pre prijímanie do 1. roč.

Výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania

Gymnázium SOŠ polytechnická budú zverejnené 14. mája 2020

Prijímacie skúšky 13, 16. máj
Gymnázium, Slovenská 5

Písomná skúška z predmetov:

  • SJL - slovenský jazyk a literatúra
  • MAT - matematika

Prijímacie konanie

Prijímacie skúšky 13, 16. máj
SOŠ polytechnická, Slovenská 5

Písomná skúška z predmetov:

  • SJL - slovenský jazyk a literatúra
  • MAT - matematika

Prijímacie konanie

Prijímacie skúšky 11 a 14. máj 2020
Termíny

Prvý a druhý termín prijímacích skúšok na stredné školy sa uskutoční:

  • 3. mája 2021
  • 10. mája 2021

Prijímacie konanie

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach.

Prihlášky na stredné školy

Uchyť ponuku

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!