ÚSPECHY A OCENENIA

Najvýznamnejšie úspechy a ocenenia Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.

ČASOPIS GYMOŠ

Informácie, škola, reportáž, o médiách, v obraze zvuku...

Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov

TELEVÍZIA GYMOŠ

REPORTÁŽ, mediálna výchova, študentský život školy, realizácia vlastných predstáv.

Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov

ŠKOLSKÁ SIEŤ MIFI NET

WiFi sieť (miFi) umožňuje študentom a učiteľom škôl prístup k Internetu prostredníctvom WiFi prístupových bodov (miFI-2.4G, miFI-5G)

miFI NET

Úspechy a ocenenia
Úspechy a ocenenia

SVG

#Bardejov SVG #úspechy #ocenenia #ssjh
Úspechy a ocenenia
Úspechy a ocenenia

SVG

#Bardejov SVG #úspechy #ocenenia #ssjh
Úspechy a ocenenia
Úspechy a ocenenia

SVG

#Bardejov SVG #úspechy #ocenenia #ssjh

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory