Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
sos:mechanik_elektrotechnik

mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik (2697 K)

Získajú nevyhnutné vedomosti a kompetencie v rámci slovenského jazyka, matematiky, cudzieho jazyka a ďalších všeobecnovzdelávacích predmetov.

Odborný výcvik žiaci realizujú v elektrotechnických dielňach školy, kde v 1. a 2. ročníku vykonávajú cvičnú prácu. Žiaci 3. a 4. ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj vo firmách, ktoré spolupracujú so školou.

Odborný výcvik (prax ):

 • 1. ročník – 1 deň v týždni,
 • 2. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 4 dni,
 • 3. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 4 dni,
 • 4. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 4 dni,
 • 1.,2. ročník - školské dielne,
 • 3.,4. ročník - možnosť praxovať v súkromných firmách.

Uplatnenie:

technik konštrukčného, montážneho, prevádzkového a servisného charakteru v oblasti, elektrických strojov, prístrojov a zariadení, výroby elektrickej energie, vonkajších a vnútorných elektrických rozvodov, vykonávania odborných prehliadok a skúšok na elektrických inštaláciách a zariadeniach spotrebnej elektroniky, rádioelektronických prijímačoch a vysielačoch, mobilných telefónov, digitálneho spracovania obrazu a zvuku, Hi-Fi techniky a domáceho kina.

Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky.

mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik

mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik

Elektrikár pre inteligentnú elektroinštaláciu

Meranie a regulácia

Riadiaci systém Simatic S7-1200

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/simatic_s7-1200

Riadiaci systém Domat

:!: https://www.domat-int.com/cs

Wi-Fi siete

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/wifi

Cloudy

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/synology

Rozvod elektrickej energie

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/ree

AFDD: zariadenia na detekciu elektického oblúka

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/studium/odborne_predmety/ree/zariadenia_na_detekciu-elektrickeho_obluka

Súvisiace príspevky

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 3, Doteraz: 1023

¯\_(ツ)_/¯

sos/mechanik_elektrotechnik.txt · Posledná úprava: 15/09/2022 08:42 od aix150