Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


domov

Spojená škola Juraja Henischa

Moderná vzdelávacia inštitúcia pre 21. storočie. 1) 2)

Začnite sa učiť Vzdelávanie oslobodzuje intelekt, odomyká predstavivosť a je základom pre sebaúctu. Je kľúčom k prosperite a otvára svet príležitostí, vďaka čomu môže každý z nás prispieť k pokrokovej a zdravej spoločnosti. Učenie je prospešné pre každého človeka a malo by byť dostupné pre všetkých. #EYY2022

PRÁVE TERAZ

:!: 11.7.2022-11.8.2022 Oznam: škola zatvorená
Free WiFi
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023
SPRIEVODCA šk. r. 2022/2023
》9. august Medzinárodný deň pôvodných obyvateľov sveta
》10. august Galaxy Unpacked
》13. august Medzinárodný deň ľavákov


August 2022 Galaxy Unpacked #lefthandlersday Úvodná pedagogická porada September 2022 Deň Ústavy Slovenskej republiky - štátny sviatok #I.polrok #WFAD #Summit o transformácii vzdelávania #RiDaysEU #ADSummit2022 #WorldHeartDay


Svetový deň rybárstva Svetový deň rybárstva
Zámerom je vyzdvihnúť zachovanie svetového rybolovu, lebo ryby sú významnou a nenahraditeľnou súčasťou ľudskej výživy.


Škola škola
Podporujeme využívanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja vo vzdelávaní


JEDNORÁZOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY
Správy Enviro
Plastická škola - bez plastov na jedno použitie

Uchádzači o štúdium

V mimoškolskej oblasti ponúkame: bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských a spoločenských podujatí , vlastnú telocvičňu, fitness telocvičňu a posilňovňu, školskú jedáleň, prácu v školskom časopise, rádiu a televízii, záujmovú činnosť v krúžkoch (folklórny, spevácko-tanečný, predmetové, technické).

logo TVGymoš

Deň otvorených dverí v Bardejove

Dištančné, online vzdelávanie

Moderná spolupráca v triede prostredníctvom Microsoft 365 for Education.

Nové príspevky

mifi4EU

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 13 / Včera: 56, Doteraz: 17505

¯\_(ツ)_/¯

Google Správy

domov.txt · Posledná úprava: 09/08/2022 20:46 od aix150