Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


domov

Spojená škola Juraja Henischa

Moderná vzdelávacia inštitúcia pre 21. storočie. 1) 2)

PRÁVE TERAZ

mechanik nastavovač

inštalatér

zobraziť všetko


Dôležité informácie z nového šk. semafora

Dôležité informácie

Zákonný zástupca resp. plnoletý žiak pravidelne informuje triedneho učiteľa o použití AG samotestu.

Škola v januári

Január 2022 Január 2022

Školský semafor

2021/2022 Aktualizovaný k31.8.2021

Prírodná Galéria

Prehliadka prírodnej galérie - BARDEJOV V PRIESTORE A ČASE BARDEJOV V PRIESTORE A ČASE


JEDNORÁZOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY
Správy Enviro
Plastická škola - bez plastov na jedno použitie


Projekty
Erasmus Plus - Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills


Uchádzači o štúdium

V mimoškolskej oblasti ponúkame: bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských a spoločenských podujatí , vlastnú telocvičňu, fitness telocvičňu a posilňovňu, školskú jedáleň, prácu v školskom časopise, rádiu a televízii, záujmovú činnosť v krúžkoch (folklórny, spevácko-tanečný, predmetové, technické).

logo TVGymoš

Pripravujeme Deň otvorených dverí v online priestore. DOD: Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí v Bardejove

Dištančné, online vzdelávanie

Moderná spolupráca v triede prostredníctvom Microsoft 365 for Education.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 23 / Včera: 32, Doteraz: 9441

¯\_(ツ)_/¯

Google Správy

domov.txt · Posledná úprava: 22/01/2022 07:50 od aix150