Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


domov

Spojená škola Juraja Henischa

Moderná vzdelávacia inštitúcia pre 21. storočie. 1)

Yes on mifi4EU: WiFi

💡 Proces prijímania žiakov na strednú školu

💡 Prijímacia skúška v druhom kole bude 22.6. 2021

💡 Ukončovanie štúdia 2021

Správy

Výsledky prijímacích skúšok, výsledky prijímacieho konania: poradovník
Poradovník prijímacích skúšok


Prijímacia skúška v druhom kole


Proces prijímania žiakov na strednú školu


mifi4EU - bezdrôtová sieť

Správy

Uchádzači o štúdium

Časový harmonogram prijímacieho konania 2021

V mimoškolskej oblasti ponúkame: bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských a spoločenských podujatí , vlastnú telocvičňu, fitness telocvičňu a posilňovňu, školskú jedáleň, prácu v školskom časopise, rádiu a televízii, záujmovú činnosť v krúžkoch (folklórny, spevácko-tanečný, predmetové, technické).

Dištančné, online vzdelávanie

Moderná spolupráca v triede prostredníctvom Microsoft 365 for Education.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 9 / Včera: 42, Doteraz: 1983

¯\_(ツ)_/¯

domov.txt · Posledná úprava: 12/06/2021 18:07 od aix150